Kehittämishankkeet

Työllisyyspalvelut on mukana useissa kehittämishankkeissa. Hankkeiden avulla voimme palvella entistä laadukkaammin työnhakija- ja yritysasiakkaitamme.


Käynnissä olevat hankkeet:

Kohti kestävää työllistymistä Lounais-Hämeessä

Hankkeen toiminta-aika on 1.2.2023-31.3.2025. Hanke on ESR-rahoitteinen ja rahoittavana viranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus. 

Forssan kaupunki toimii ryhmähankkeen toteuttajana, jossa toteuttajina toimivat myös Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä ja Forssan Yrityskehitys Oy.

Hankkeen tavoitteena on palveluiden saatavuuden varmistaminen, kestävä työllistyminen ja työkalujen laadinta kohtaanto-ongelmaan. Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat työnhakijat, työttömät, työssä olevat ja työvoiman ulkopuolella olevat sekä heikosti integroituneiksi tunnistettavat henkilöt/henkilöryhmät. Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat työllisyyttä ja yrittäjyyttä edistävät ja kehittävät organisaatiot.

Lue lisää tästä!

Päättyneet hankkeet: 

Pajalta töihin ESR-hankkeessa haettiin ratkaisua nuorten työllistämiseen niiden nuorten osalta, joiden työttömyys on vaarassa pitkittyä ja joiden ammatilliset opinnot ovat keskeytysuhan alla tai opinnot eivät etene oppilaitosympäristössä. Lue lisää Pajalta töihin -hankkeesta.

Osaavasti yrityksiin ESR-hankkeessa haettiin ratkaisuja tiivistää Forssan yritysten ja nuorten kohtaamista. Lue lisää Osaavasti yrityksiin -hankkeesta.

Ohjaamo Forssa ESR-hankkeen (2015-2018) aikana Forssaan kehitettiin nuorille matalan kynnyksen monialainen palvelupiste. Ohjaamo toimii nykyisin vakiintuneena toimintamallina palvellen kaikkia alle 30-vuotiaita.