Kaavoitus / Maankäytön suunnittelu

Kaavoituksen tehtävänä on huolehtia maankäytön yleispiirteisestä suunnittelusta yleiskaavoilla ja yksityiskohtaisesta rakentamista ohjaavasta suunnittelusta asemakaavoilla sekä maankäytön suunnitteluun liittyvien ohjeiden ja selvitysten valmistelusta. Valmisteilla olevat kaavat löytyvät näiltä sivuilta omasta osiosta ja hyväksytyt kaavat omastaan.

Mikäli et saa yhteyttä kaavan asiakirjoissa mainittuun henkilöön, niin otathan yhteyttä maankäytön suunnittelun toiseen työntekijään.

Asemakaavaa vuodelta 1925, Bertel Jung
  Asemakaavaa vuodelta 1925, Bertel Jung

Ajankohtaista


nähtävänä olevat KaavAT

Maankäytön suunnittelussa on laadittu Linikkala II A -asemakaavamuutosta koskeva luonnos 2.2.2024, joka käsittää Hämeentien ja Lyseokadun välisen korttelin 1084 (osa).

Kaavaluonnos on maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti alustavasti nähtävänä 20.5. - 17.6.2024 teknisen ja ympäristötoimen maankäytön suunnitteluyksikössä, kaupungintalon 3. kerros, Turuntie 18, ma-pe klo 9-15, sekä näillä sivuilla.

Nähtävänäoloaikana osalliset voivat käydä tutustumassa kaavaluonnokseen ja ilmaista siitä mielipiteensä. Kaavoittajan tapaamisesta on hyvä sopia etukäteen paikalla olon varmistamiseksi. Kirjalliset mielipiteet voi myös toimittaa osoitteeseen Forssan kaupunki, PL 62, 30101 Forssa tai kirjaamo@forssa.fi.

Lisätietoja antavat kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 5360 anne.seppala@forssa.fi ja kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä (kesäkuussa), p. 03 4141 5342, sirkka.koykka@forssa.fi

Forssassa 8.5.2024
Kaupunginhallitus


KAAVOITUSKATSAUS 2024

Maankäytönsuunnittelu laatii kaavoituskatsauksen, jossa esitellään valmisteilla olevat ja uudet vireille tulevat kuntaa koskevat maankäyttöhankkeet. Kaavoituskatsauksessa esitellään lisäksi kaavoitushankkeiden käsittelyprosessi ja miten niiden sisältöön ja käsittelyyn voi vaikuttaa.
Hankkeita koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat näh­tävänä teknisen ja ympäristötoimen maankäytön suunnitteluyksikössä, kau­pungintalon 3. krs, Turuntie 18 ja kaupungintalon palvelupisteessa, kaupunginkirjastossa sekä näillä sivuilla.

Vuoden 2024 kaavoituskatsausta käsiteltiin 25.4.2024 yhdyskuntalautakunnan kokouksessa ja seuraavaksi kaupunginhallituksessa näillä näkymin 17.6.2024.

KAAVOITUSKATSAUS 2023

  • Kaavoituskatsaus seloste 2023
  • Kartta 2023
  • Uusien kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat  (Haudankorva VI C, Kaikula III A, Lunttila II F, Ojalanmäki III B, Pispanmäki III B)

  • KAAVOITUSKATSAUS 2021 - 2022