Hankkeemme

Osaavasti yrityksiin

Osaavasti yrityksiin ­­–hankkeessa haetaan ratkaisuja tiivistää Forssan yritysten ja nuorten kohtaamista.  Hankkeessa kehitetään entistä vaikuttavampaa yhteistyötä nuorten työllistymisen parantamiseksi yli toimialarajojen. Tavoitteita ovat käyttäjäläheinen tuotteistaminen, jossa yritysyhteistyön prosessi tuotteistetaan asiakkaiden tarpeet huomioiden. Lisäksi nuorten ja yrittäjien kanssa muotoillaan entistä laadukkaampia palveluita vastaamaan muuttuviin osaamistarpeisiin. Hanke on ESR-rahoitteinen ja rahoittavana viranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus. Hanke jatkuu 31.3.2020 asti.

Projektipäällikkö Jukka Lidman, puh. 040 6685 157. Sähköposti: etunimi.sukunimi@forssa.fi

Lisätietoa


Päättyneet hankkeet

Ohjaamo Forssa -hanke

Ohjaamo Forssa -hanke on nuorten alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupisteen eli Ohjaamon ja koko nuorisotakuun kehittämisen hanke. Toteuttamisaika on 1.3.2015 – 30.6.2018 ja hankekokonaisuus on ESR-rahoitteinen ja Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima. Ohjaamo-toimintamalli rakentuu monialaisesti tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea tarjoavasta Ohjaamosta, eri hallinnonalojen peruspalveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta. Ohjaamon avoin toimintamalli kannustaa nuoria ottamaan yhteyttä oman tilanteensa selvittelemiseksi myös ilman lähettävää yhteistyötahoa.

Lisätietoja


Osallisuutta osuuskunnista -hanke

Hanke toteutetaan 1.4.2015 – 30.3.2018 välisenä aikana yhteistyössä Kiipula-säätiön ja työllisyysverkoston kanssa.

Lisätietoja


Nuorten työpaja Wirta

Nuorisotakuun toteutumisen tukeminen Hämeessä/NuTa-hankkeen keskeisenä tuotoksena perustettiin Forssaan Wirtapaja. Sen tehtäviin kuuluu erilaiset media-, elektroniikka- ja tekniikkaan liittyvät työt. Wirtapajalla mm. tehdään mediaan liittyviä suunnittelu-, taitto- ja editointitöitä. Korjataan, huolletaan, asennetaan tietokoneita. Kestävään kehitykseen osallistumme purkamalla vanhoja laitteita ja kokoamalla niistä uusia. Tuotamme 3D-tulosteita annettujen työtilausten mukaisesti. Wirrassa nuoria on tuettu heidän oman elämän matkansa selkiyttämiseen ja vahvistettu kiinnostusta kouluttautumista ja työelämää kohtaan.

www.nuortentyopajawirta.net

Facebook

Wahreninkatu 11 B, 30100 Forssa

Puh. 04-4141 5195


Jokainen on työn arvoinen Osuuskuntatoiminnan kehittäminen työllistämisessä http://www.kiipula.fi/fi/kehittamishankkeet/esr-hankkeet/jokainen_on_tyon_arvoinen

Työhön kuntouttava Green Care Etelä-Suomessa

http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/tyohon-kuntouttava-green-care-etela-suomessa