Forssan kaupungin työllisyyspalvelut

Mikä on Työvoitto? Ketä me olemme ja mitä me teemme?

Forssan kaupungin työllisyyspalvelut tuottaa asiakasräätälöityä kuntouttavaa, valmentavaa sekä työllistävää palvelua ja palveluohjausta. Yhteistyötä tehdään niin yritysten, yhdistysten kuin julkisorganisaatioidenkin kuten TE-toimiston kanssa. Työllisyyspalvelut yhdistää ja valmentaa asiakkaan tämän tarvitsemiin palveluihin, joista yritysten osalta keskeisimpiä ovat työkokeilut, palkkatuettu työ sekä oppisopimuskoulutus. Arvomme ovat avoimuus, vastuullisuus ja rohkeus.

Työvoitto-brändin alle on koottu kaikki Forssan kaupungin työllisyyspalvelut. Työvoitto palvelee ja neuvoo pitkään työttömänä olleita työllistymisessä ja työnantajia työllistämisessä.