TIETOSUOJAselosteet

Tietosuojaseloste laaditaan kaikista henkilörekistereistä. Henkilörekisterit koostuvat paperiasiakirjoista ja sähköisesti ylläpidettävistä tietojärjestelmistä, joihin sisältyy henkilötietoja. Tietosuojaselosteesta ilmenee henkilötietojen käyttötarkoitus, säännönmukaiset tietolähteet ja mihin tietoja voidaan luovuttaa. Tietosuojaselosteesta ilmenee myös toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä ja rekisterin vastuuhenkilö sekä tietosuojavastaava yhteystietoineen.