Eettinen ilmoituskanava – Whistleblowing

Forssan kaupungilla on käytössään ilmoittajansuojelulain mukainen väärinkäytösten ilmoituskanava (Whistleblowing-kanava). Kanava on EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin mukainen tapa varmistaa, että väärinkäytöksestä voi ilmoittaa turvallisesti.

Kuka voi tehdä ilmoituksen ilmoituskanavan kautta?

Luottamuksellisen rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilyn voivat tehdä esimerkiksi:

Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kunnan palveluiden tuottamiseen, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

Ilmoituskanavan avulla torjutaan korruptiota ja edistetään eettisyyttä. Samalla se antaa kunnalle mahdollisuuden puuttua epäkohtiin ja kehittää toimintaansa.

Mistä asioista ilmoituksen voi tehdä?

Palvelu tarjoaa mahdollisuuden ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä kuten sopimattomasta menettelystä tai vilpillisestä, epäasianmukaisesta, epärehellisestä, laittomasta tai piittaamattomasta toiminnasta. Whistleblowing–ilmoitukseen et tarvitse todisteita epäilyksillesi, mutta kaikki ilmoitukset on tehtävä hyvässä uskossa.

Ilmoituskanava ei ole yleinen palautekanava, vaan vakavien väärinkäytösten ilmoittamista varten luotu palvelu. Tavanomaista asiakaspalautetta voit antaa palautekanavan kautta: Palaute | Forssan kaupunki

Ilmoitusten käsittely

Kanava on ulkopuolisen palveluntoimittajan tarjoama sen luottamuksellisuuden takaamiseksi. Järjestelmä on salattu ja salasanasuojattu. Palvelussa lähetetyt ilmoitukset ovat luettavissa ainoastaan kaupungin whistleblowing-tiimin jäsenille, jotka voivat luottamuksellisesti hyödyntää tarvittavia asiantuntijoita asian selvittämiseksi. Voit tehdä ilmoituksen joko nimelläsi tai anonyymisti.

Pääset tekemään ilmoituksen oheisen linkin kautta. Linkki ohjautuu erilliselle sivulle. Täytä ilmoituslomake. Lähetettyäsi lomakkeen järjestelmään saat vahvistuksen sen vastaanottamisesta. Ota talteen omaa ilmoitustasi koskeva numerotunniste. Ilmoitukseen voi lisätä myös liitteitä.

Voit seurata ilmoituksesi käsittelyä ja käydä keskustelua asian käsittelijän kanssa kirjautumalla omalla numerotunnisteellasi. Huomioithan, että jos hukkaat tunnisteen, emme voi turvallisuussyistä antaa sitä sinulle enää uudestaan, vaan tällöin sinun tulee tehdä uusi ilmoitus.

Sinulle voidaan esittää kysymyksiä asian käsittelyn aikana. Muistathan käydä seurantasivulla käsittelyn edetessä.

Ilmoitus käsitellään kolmen kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta.

Väärinkäytösilmoituksen voit jättää tämän linkin kautta.