Avustukset ja rahoitus

Forssan kaupungin tuki

Sosiaalisin perustein myönnettävä järjestöavustus  

Järjestöille ja yhdistyksille myönnetään vuosittain talousarviossa vahvistettu sosiaalisin perustein myönnettävä järjestöavustus. Avustuksella tuetaan toimintaa, jonka katsotaan hyödyttävän kuntalaisten hyvinvointia, elämänhallintaa sekä osallisuutta. Päätöksen avustuksesta tekee sivistys- ja tulevaisuuslautakunta.  Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon muun muassa hakijan toiminnan tarkoitus, laajuus ja vaikuttavuus kuntalaisiin sekä vaikutus kunnallisen sosiaalitoimen kustannusten vähentäjänä, avustuksen suunniteltu käyttötarkoitus, toimintasuunnitelman sisältö, alueellinen kattavuus sekätoiminnan säännöllisyys.

Avustuksia myönnetään tilavuokriin sekä projektiluonteisten tapahtumien kuten koulutustilaisuuksien tila- ja järjestelykuluihin. Avustuksia ei myönnetä työllistämistoiminnan palkkauskustannuksiin, johon on haettavissa kaupungin myöntämä yhdistysten kuntalisä. Avustuksia ei myöskään myönnetä toimijoille, jotka eivät ole yhdistyksiä, tai yleisluontoisiin tai määrittelemättömiin kuluihin, tai matkustuskuluihin, eikä myöskään rakentamis- tai saneerauskuluihin. 

Järjestöavustusten myöntämisperusteet 2020 (pdf)

Järjestöavustushakemuslomake 2020 (pdf)

Työllistämisen tukeminen

Forssan kaupunki tukee myös yhdistysten työllistämistoimintaa. Yhdistys voi saada: 1. työllistämislainan palkkatuen maksuviiveen järjestelyihin, 2. kuntalisän tukityöllistetyn kuntalaisen palkkauskuluihin, 3. kesätyötuen nuoren palkkauskuluihin sekä 4. korvauksen kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä. Tarkemmat lisä- yhteystiedot löydät Työllisyyspalvelujen sivuilta työnantajien palveluista: https://www.forssa.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut-tyovoitto/palvelut-tyonantajille/

Liikunnan tukeminen

Forssan kaupunki tekee markkinointisopimuksia paikallisten urheiluseurojen kanssa, jos toiminnalla tai tapahtumalla on valtakunnallista näkyvyyttä. Myös korkeimmalla tasolla urheilevien yksittäisten urheilijoiden kanssa voidaan tehdä sopimuksia. Lisätietoja antaa liikuntasihteeri Pauliina Jolanki.

Kulttuurin tukeminen

Forssan kaupunki tuottaa kulttuuritapahtumia yhteistyössä kaupungin palveluyksiköiden ja kolmannen sektorin kulttuuritoimijoiden kanssa. Tukeminen tapahtuu mm. antamalla tiloja käyttöön tai tukemalla tapahtumia muulla tavoin yhteystyösopimuksen mukaisesti. Kulttuuritoimijoille järjestetään myös yhteistyötapaamisia ajankohtaisiin aiheisiin liittyen. Lisätietoja antaa kirjastotoimenjohtaja Maarit Järveläinen.

Muuta toiminnallista tukea

Muita rahoitusmahdollisuuksia

Aurora-tietokannasta voit etsiä suomalaisia tieteen ja taiteen rahoitusmahdollisuuksia, niin projektirahoitusta kuin henkilökohtaisia apurahojakin. Tietokannan käyttö on maksutonta. Aurora-palvelut toteuttaa Turun yliopisto. Lisätietoja: https://www.aurora-tietokanta.fi/

Kansalaisyhteiskunta.fi-palvelun rahoitushakemisto auttaa järjestöjä löytämään hankkeelleen ulkopuolisen rahoittajan. Palvelussa on etsintää helpottava hakutoiminto, jolla voi hakea sopivaa rahoittajaa nimen, luokituksen ja/tai asiasanojen avulla. Lisätietoja: https://www.kansalaisyhteiskunta.fi/rahoitushakemisto .

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset.  Hakuaika marras-joukukuu. Lisätietoja: minedu.fi/avustukset

Linkki Kanta-Hämeen Järjestöjen rahoitusoppaaseen. (pdf)