Yhdistys- ja järjestöyhteistyö

Kaupunkistrategiassa pidetään vapaaehtoistyötä  ja 3. sektoria koko kunnan ja kuntalaisten voimavarana. Yhdistykset ja järjestöt edustavat kuntalaisia, mahdollistavat voimauttavaa vapaa-aikaa kuntalaisille ja lisäävät osallisuutta sekä järjestävät monenlaisia hyte-palveluita. Näillä sivuilla tarjotaan tietoa ja ohjeita yhteistyön mahdollisuuksista yhdistyksille ja järjestöille.

Kaupunki tukee yhdistyksien ja järjestöjen toimintaa eri keinoin sekä toimijoihin pidetään yhteyttä ja uusia hankkeita suunnitellaan yhteistyössä kuntalaisten hyvinvoinnin hyödyksi. Forssassa tehdään paljon yhteistyötä järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Forssan kaupunki ja paikallinen järjestötoimi jakavat tavoitteet kaupunkilaisten osallistumisen ja hyvinvoinnin lisäämisestä.

Julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyön merkitys on tunnistettu, sillä toimijat jakavat hyvinvointivastuun. Hyvinvoinnin takaaminen on molempien toimijoiden intresseissä, milloin yhteistyölle löytyy yhteinen perusta. Yhteiset arvot ja tavoitteet hyvinvoinnin tuottamisesta kuntalaisille ovat hyvä pohja yhteistyön kehittämiselle tulevaisuudessa.