Opetus forssan kuvataidekoulussa

Kuvataidekoulu antaa laajaa kuvataiteen perusopetusta 4 - 20 vuotiaille lapsille ja nuorille. Opetus on tavoitteellista vuodesta toiseen etenevää, jonka sisällöt ja metodit on suunniteltu huomioon ottaen oppilaiden ikä ja kehitysvaihe. Kuvataidekoululla annetaan opetusta myös alle 0-3-vuotiaille yhdessä aikuisen kanssa. 

Opetukselle on luonteenomaista tutkiva asenne oppimiseen ja ilmaisuun. Oivalluksilla, elämyksillä ja tekemisen ilolla on keskeinen merkitys. Opettajamme ovat eri taidealojen ammattilaisia, sekä osalla on myös pedagoginen koulutus.

Opettamisen ja oppimisen prosessia pidetään yhtä tärkeänä kuin työskentelyn kuluessa syntyvää konkreettista lopputulosta.

Kuvataiteen perusopetus on visuaalisen alan opetusta, joka takaa hyvän perustan myös kuvataiteiden ammatillisille opinnoille.

Täältä pääset tutustumaan edellisten vuosien näyttelytöihin.

Yhden opetustunnin kesto on 45min.

Tutustu koulumme hakumenettelyyn ja ilmoittaudu oppilaaksi täältä!