Velvoitetyöllistäminen

Velvoitetyöllistäminen on lakisääteinen palvelu, jossa kaupungin velvollisuutena on tietyin ehdoin tarjota työtä 57-60 -vuotiaille työttömille työnhakijoille, joiden työttömyyspäiväraha-aika on täyttynyt. 60-vuotiaiden osalta velvoite voidaan järjestää myös palveluna. Velvoitetyö on kokoaikatyötä, jonka kesto on enintään 26 viikkoa.

TE-toimisto ilmoittaa velvoitetyöoikeudesta työnhakijalle. Mikäli työnhakija haluaa käyttää oikeutensa, TE-toimisto toimittaa työllistämisilmoituksen kaupungin työllisyyspalveluihin. Työllisyyspalveluiden työntekijä on yhteydessä työllistettävään henkilöön ja kutsuu hänet haastatteluun.