Palvelu- ja uraohjaus

Forssan kaupungin työllisyyspalveluiden ohjaajat tukevat työnhakijoiden työllistymistä. Yli 30-vuotiaiden osalta palvelun koskee pidempään työttömänä olleita ja alle 30-vuotiaiden osalta kaikkia työnhakijoita Ohjaamon (Fokka-säätiö) palveluiden kautta. 

Toimimme yhteistyössä työnantajien, TE-palveluiden, oppilaitosten, hankkeiden ja kunnan eri yhteistyötahojen kanssa. Kartoitamme asiakkaan kokonaistilanteen ja pohdimme yhdessä henkilökohtaista polkua kohti työllistymistä. Arvioimme yhdessä työnhakijan kanssa osaamista ja taitoja.

Voimme esim. auttaa etsimään sopivan työkokeilupaikan, selvittää mahdollisuudet työllistyä palkkatuen avulla ja kartoittaa yhdessä mahdolliset koulutustarpeet. Opastamme tarvittaessa työhakemuksen ja ansioluettelon kirjoittamisessa sekä työelämän yleisten pelisääntöjen hahmottamisessa ja työhaastatteluihin valmistautumisessa. Palvelu räätälöidään kunkin asiakkaan tarpeiden mukaisesti.