Lisäpalkkatuki yritykselle

Työllisyyspalvelut maksaa yrityksille työllistämisestä lisäpalkkatuen. Kaupunki maksaa lisäpalkkatukea TE-toimiston maksaman palkkatuen täydennykseksi työsuhteen ensimmäisen kahdeksan kuukauden ajan yrityksen työllistäessä forssalaisen pitkäaikaistyöttömän.

Kaupungin tuen maksamisen ehdot:  

  1. Tuki maksetaan pääsääntöisesti vain, jos työsuhde kestää vähintään kuusi kuukautta. 
  2. Tuen määrä on 300 euroa kuukaudelta. Mikäli kyseessä on osa-aikainen työsuhde, on kaupungin tuki työsuhteen osa-aikaisuusprosentin mukainen osuus 300 eurosta kuukaudessa. Kaupunki maksaa tukea enintään kahdeksan kuukauden ajan yritykselle, tai siihen asti, kunnes työntekijän työssäoloehto täyttyy. 
  3. Työhallinnon maksama korkein palkkatuki ja kunnan maksama lisä tulee ohjata kokonaisuudessaan työllistettävän palkkamenoihin. 
  4. Työnantaja hakee kaupungin tukea hakemuksella ennen työsuhteen alkamista. Kaupungin tukipäätös tehdään viimeistään kolmen kuukauden aikana työsuhteen alkamisesta.  
  5. Työllistettävän tulee täyttää valtion palkkatuen edellytykset ja on oltava kunnan maksuvelvoitteen alainen työmarkkinatukea saava forssalainen. 
  6. Työnantajan tulee maksaa oman toimialansa työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja noudattaa muutenkin työsuhteessa työlainsäädännön ja työehtosopimuksen määräyksiä. 
  7. Työnantajalla ei ole työvoiman vähennyksiä tai lomautuksia, jotka työlainsäädännön tai työehtosopimuksen mukaan estävät uuden työvoiman palkkaamisen. 
  8.  Tilanteessa, jossa kaupungin tuki johtaisi työnantajalle myönnettyjen muiden palkkatukien pienenemiseen (laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 28.12.2012/916) kaupungin tukea voidaan maksaa vain se määrä, jolla työantajan saamat muut palkkatuet eivät pienene. 

Lisäpalkkatukea haetaan palkkatukilomakkeella, joka löytyy kotisivun lomakkeet osiosta. 

Yhteyshenkilö ja asiakasneuvottelu: Anna Sundell, p. 03 4141 5278, etunimi.sukunimi(at)forssa.fi 

Muut tiedustelut tai yhteydenotot: Jaakko Leskinen, p. 03 4141 5234, etunimi.sukunimi(at)forssa.fi