Työvalmennuskeskus Aktiivi

Perkiöntie 3,  Forssa

Aktiivi on Forssan seudun suurin osatyökykyisiä ja vaikeasti työllistyviä ihmisiä työllistävä yksikkö. Talossa järjestetään työtä sekä työllistymistä edistäviä ja elämänhallintaa tukevia palveluja erilaisille yksilöille ja ryhmille. Aktiivissa tehdään erilaisia alihankinta-, kokoonpano- ja pakkaustöitä. Sekä lyhyemmät, kertaluonteiset urakat että pidempiaikainen yhteistyö ovat mahdollisia. Aktiivi välittää työntekijöitä yrityksille urakkaluontoisiin työtehtäviin tai pidempiaikaisiin työsuhteisiin.