Työkokeilut

Työkokeilun tavoitteena on selvittää vaihtoehtoja ammatinvalinnalle ja uralle tai tukea paluuta työmarkkinoille. Työkokeilun kesto vaihtelee, sillä henkilöiden tilanteet ja kokeilun tavoitteet ovat erilaisia. Tarjoamalla mahdollisuuden työkokeiluun yritys voi auttaa esimerkiksi nuorta ammatinvalinnassa tai työmarkkinoille palaavaa osaamisensa kartoittamisessa.

Työkokeilu ei ole työsuhde eikä sen ajalta makseta palkkaa. Työkokeiluun osallistuva saa useimmiten työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Samalla työnantajalla voi kokeilla työtä enintään kuusi kuukautta. Ennen työkokeilun aloittamista tehdään kirjallinen sopimus yhdessä työkokeiluun osallistuvan henkilön, työkokeilun järjestäjän ja TE-toimiston edustajan kanssa.

Forssan kaupungin työllisyyspalveluiden työntekijät voivat auttaa työkokeilupaikan etsimisessä.

Lisätietoja työkokeilusta TE-palveluiden sivuilta.