Nuorten kesätyöt 2020

Nuorten kesätöiden 2020 hakuaika on päättynyt 23.2.2020.
Kiitos kaikille hakijoille.

Lisätiedot: Toimistosihteeri Tuija Lahtinen, 03-4141 5278, email: tuija.lahtinen(at) forssa.fi

 

Kesätyötuki työnantajalle

Kesätyötuki on Forssan kaupungin maksama tuki työnantajalle, joka palkkaa kesätyöhön vuosina 2000-2004 syntyneen forssalaisen nuoren.

Työnantaja voi olla yritys tai yhdistys (Y-tunnus vaaditaan). Tukea maksetaan pääsääntöisesti enintään kolmen nuoren osalta samalle työnantajalle määrärahojen puitteissa.

Työllistävän yrityksen tai yhdistyksen kotipaikkaa ei ole rajattu, joten työllistävä taho voi sijaita myös Forssan ulkopuolella.

 • Kesätyön tulee kestää vähintään kaksi viikkoa ja työajan tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa.
 • Takautuvasti maksettava kesätyötuki työnantajalle on 50 % nuoren palkkauskustannuksista tai enintään 250 euroa.
 • Kesätyöntekijän palkkaus määräytyy toimialan työehtosopimuksen mukaisesti.
 • Työllistettävä nuori ei voi olla työllistäjän lähisukulainen.
 • Tukea ei voida myöntää, mikäli nuori on jo vastaanottanut Forssan kaupungin tarjoaman kesätyöpaikan tai jos yritys tai yhdistys saa muuta tukea nuoren palkkaamiseksi.

Työnantaja hakee kesätyötukea työllistymisjakson päätyttyä hakulomakkeella.

Hakulomakkeeseen täytetään yrityksen tai yhdistyksen nimi ja toimipaikka, työllistettävän nuoren nimi, ikä sekä työtehtävät ja työssäoloaika.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

 • Palkanmaksutosite, josta selviää työllistetylle nuorelle maksettu palkka sekä työssäoloaika (kesto vähintään kaksi viikkoa, työaika vähintään 25 h/vko).
 • Kopio työllistetyn nuoren työsopimuksesta.

Hakemuslomake liitteineen palautetaan 25.9.2020 mennessä:

Forssan kaupunki, Tuija Lahtinen, Turuntie 18 (PL 62), 30101 Forssa

tai sähköpostilla tuija.lahtinen(at)forssa.fi

 

Nuorten yrittäjyystuki

Forssan kaupunki tukee forssalaisia nuoria yrittäjyydessä. Nuorten yrittäjyystuki on Forssan kaupungin maksama tukiraha 18–25-vuotiaille forssalaisille nuorille, jotka haluavat kokeilla yrittäjyyttä ja työllistää itsensä esimerkiksi kesäyrittäjinä.

Tuki on suuruudeltaan 250 euroa ja sen avulla kaupunki kannustaa nuoria kokeilemaan yrittäjyyttä yhtenä työllistymisen vaihtoehtona.

Nuori toimi näin:

 • Kehitä itsellesi liikeidea ja ota yhteyttä Ohjaamo Forssaan, josta saat apua neuvontaa ja tukea liiketoimintasuunnitelman tekemiseen ja toteuttamiseen.
 • Aloita yritystoiminta ja lopuksi raportoi siitä meille.

Yrittäjyystuki maksetaan takautuvasti yritystoiminnasta raportoinnin jälkeen. Summa (250 euroa) on ilmoitettu bruttona, eli se, mitä omaan käyttöön jää yrittämiseen liittyvien maksujen jälkeen, on pienempi.

Huomioi vielä seuraavat asiat:

 • Kaupungin tuki on saatavissa vuoden aikana yhteen projektiin henkilöä kohti.
 • Mikäli haet yrittäjyystukea, et voi ottaa vastaan kaupungin kesätyöpaikkaa.

Nuori -> kysy lisää yrittäjyystuesta:

Ohjaamo Forssa, ohjaamo(at)forssa.fi, 040 176 5007