Nuorten kesätyöt

Kesätöiden 2019 hakuaika on päättynyt 3.3.2019.
Työllisyyspalvelut ilmoittaa valinnoista valituille maaliskuun 2019 loppuun mennessä.

 

Yhdistysten ja yritysten kesätyöllistämistuki

YRITYSTEN JA YHDISTYSTEN KESÄTYÖLLISTÄMISTUKI vuonna 2001-2003  syntyneille forssalaisille nuorille

Forssalaiset, vuonna 2001-2003  syntyneet nuoret  voivat etsiä kesätyöpaikkoja kaupungin lisäksi myös yrityksistä ja yhdistyksistä.

Yrityksillä ja yhdistyksillä on mahdollisuus hakea työllistämistukea Forssan kaupungin työllisyyspalveluilta kesätyöntekijän palkkauskustannuksiin. Kesätyötä tehdään kahden (2) viikkoa  sekä vähintään 25 tuntia viikossa. Takautuvasti maksettava kesätyötuki työnantajalle on tällöin 50 prosenttia palkkakustannuksista tai enintään 250 euroa. Tukea maksetaan pääsääntöisesti enintään kolmen nuoren osalta samalle työnantajalle määrärahojen puitteissa. Kesätyöllistämistukea ei myönnetä, jos yritys tai yhdistys saa muuta tukea nuoren palkkaamiseksi kesätyöhön. Mikäli nuori on vastaanottanut jo kaupungin kesätyöpaikan, ei hänen osaltaan voida myöntää työnantajalle kesätyötukea.

Kesätyöntekijän palkkaus määräytyy toimialan työehtosopimuksen mukaisesti. Työllistävän yrityksen tai yhdistyksen kotipaikkaa ei ole rajattu.

Työllistäjällä tulee olla työnantajavelvoitteet kuten vakuutukset, veronmaksut ja rekisteriasiat kunnossa. Kesätyöntekijä ei voi olla työllistäjän lähisukulainen.

Asiasta kiinnostuneet yritykset ja yhdistykset ilmoittakaa tarjoamistanne kesätyöllistämistukityöpaikoista Tuija Lahtiselle 3.3.2019 mennessä osoitteeseen  tuija.lahtinen@forssa.fi  tai  p. 03-4141 5278.

Työllistämistukea haetaan työllistämisjakson päätyttyä hakulomakkeella, josta käy ilmi yrityksen tai yhdistyksen nimi ja toimipaikka, työllistettävän nimi, ikä sekä työtehtävät ja työllistämisaika. Hakemukseen tulee liittää palkanmaksutosite, josta selviää työllistettävälle maksettu palkka sekä työssäoloaika (väh. kaksi viikkoa, työaika 25 h/vko). Hakemukseen tulee liittää myös kopio työllistettävän nuoren työsopimuksesta. Hakemukset tulee palauttaa Forssan  kaupungin työllisyyspalveluihin 27.9.2019 mennessä. Kesätyöllistämistuen edellytysten osalta on työllistäjien tarpeen tarkistaa, että työllistettävä nuori on vuonna 2001-2003 syntynyt forssalainen. Esim. opiskelija, joka on kirjoilla muualla kuin Forssassa, ei täytä tuen maksamisedellytyksiä.

Täytä maksatusta varten hakemus tästä linkistä