Aikuisten uraohjaus

Forssan kaupungin työllisyyspalveluiden uraohjaaja tukee pidempään työttömänä olleiden yli 30-vuotiaiden työllistymistä.

Uraohjaaja toimii yhteistyössä työnantajien, TE-palveluiden ja kaupungin eri yhteistyötahojen kanssa. Uraohjauksessa kartoitetaan asiakkaan kokonaistilanne ja pohditaan yhdessä henkilökohtaista polkua kohti työllistymistä. Uraohjaajan kanssa arvioidaan omaa osaamista ja taitoja.

Uraohjaaja voi esim. auttaa etsimään sopivan työkokeilupaikan, selvittää mahdollisuudet työllistyä palkkatuen avulla ja kartoittaa mahdolliset koulutustarpeet yhdessä asiakkaan kanssa. Uraohjaaja opastaa tarvittaessa työhakemuksen ja ansioluettelon kirjoittamisessa sekä työelämän yleisten pelisääntöjen hahmottamisessa ja työhaastatteluihin valmistautumisessa. Uraohjaus räätälöidään kunkin asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Yhteystiedot