Fritidsaktiviteter

I Forssa finns ett rikligt utbud av fritidsaktiviteter. Den traditionella historian är tydligt närvarande genom fabriksbyggnaderna i rött tegel, som har blivit centrum för såväl företag som kultur och utbildning. Den unika historian kan upplevas ännu starkare i det idylliska Kehräämöområdet, där även Wahren-centrets serviceenheter finns. Wahren-centret samordnar stadens allmänna kulturverksamhet och producerar tjänster inom fritt bildningsarbete, pedagogiska tjänster och undervisningstjänster inom konstnärlig grundutbildning samt musei-, biblioteks- och informationstjänster. Även stadens ungdomslokaler finns i Kehräämöområdet.

bibliotek

På det kulturella planet erbjuder Forssas teater, musikinstitutet, bildkonstskolan och vuxeninstitutets kurser trevlig fritidssysselsättning. Stadens liv färgas även av det rikliga utbudet av evenemang speciellt på sommaren.

Årligen anordnas stadsfestivalen Holjat, evenemanget Pick Nick för bilintresserade, internationella stumfilmsfestivalen och många andra mindre evenemang.

Forssa är känd som en motions- och idrottsstad. I stadens centrum ligger vattenparken Vesihelmi som är en oas för alla badvänner. Här fördriver man tiden på ett roligt sätt i bubbelpooler, vågor och rutschbanor. I badavdelningen finns motionssimbassäng, vågbassäng, terapibassäng och kallbassäng. Vattenglädjen förhöjs av hopptorn, trampolin och rutschbanor samt av bubbelpooler och masserande duschar. För inträdesavgiften får man även tillgång till konditions- och styrketräningssalar.

Kommuninvånarna har även tillgång till många andra motionsaktiviteter. Staden har utmärkta ramar för motion, bland annat en ishall med träningshallar, idrottshallen Feeniks och en idrottsplan. Mångsidigt idrottsutövande möjliggörs dessutom av bland annat tennisplanerna och en bågskyttebana, banor för slägg- och kulkastning, motionsstigar och friluftsområden, Lamminrantas crosstrainingområde, discgolfbanorna i Vieremä och Talsoila, Parkourbanan och badstränderna som är öppna sommartid.

Strand

Pilvenmäki i Forssa är den travbana som ordnat travtävlingar längst på samma plats i Finland. Pilvenmäkibanans upplopp är näst längst i Finland. I Pilvenmäki ordnas trav 2–3 gånger i månaden.

Idrottsväsendet ordnar motionsgrupper med beaktande av specialgrupper, äldre, arbetslösa och kommuninvånare som rör på sig för lite med tanke på deras hälsa (KKI). Kalendrarna med motionsutbudet, där man kan hitta konditionsträningsformer som ordnas i Forssa för vuxna samt för specialgrupper och äldre, uppdateras i januari och augusti-september. Idrottsväsendet ordnar bland annat olika motionsevenemang, motionsperioder året runt och motionspasskampanjen för första- och andraklassare. Man har nära samarbete med föreningar, pensionärsföreningar och hälsofrämjande organisationer. Samarbetet har resulterat i bland annat den populära dansen Vartuneen väen tanssit.

I Forssa stad kan man utöva motion och idrott även i olika föreningar. Till exempel basket (www.fokopo.fi, www.forssanalku.fi, Feeniks Basket), ishockey (www.forssanpalloseura.fi, www.fopsjuniorit.fi), fotboll (www.fjk.fi), innebandy (www.fosu.fi), gymnastik (forssannaisvoimistelijat.sporttisaitti.com) osv. 

Mer information om stadens motionsplatser och -grupper.
Idrottssekreterare Pauliina Jolanki, tfn 03 4141 5645.

Ungdomsväsendet 

Forssa har tre ungdomslokaler och de finns i Paavola, Viksberg och Kehräämö. Verksamheten ordnas på eftermiddagar och kvällar. Rolig sommarverksamhet för barn erbjuds även i stadens trafikpark.

Mer information: bildningsdirektör Jarmo Pynnönen, tfn 03 4141 5290

Ungdomslokal:

ungdoms soldat

Wahren-centret

I Wahren-centrets regi finns Forssa museum, bildkonstskola, musikinstitut, vuxeninstitut och bibliotek. Samarbete sker även med Elävien Kuvien Teatteri, Forssa Teater och Naturhistoriska museet. I Wahren-centret ordnas konserter, uppträdanden och evenemang av olika slag och alla är välkomna som publik.

Mer information: www.wahren-keskus.fi

Wahren-centrets enheter:

Wahren-opisto, Wahreninkatu 11 B, tfn 03 4141 5390

Forssa stadsbibliotek, Wahreninkatu 4, tfn 03 4141 5405
Chef för biblioteksverksamheten Järveläinen Maarit, tfn 03 4141 5400
webbibliotek: www.lounakirjastot.fi  

Forssas bildkonstskola för barn och unga, Wahreninkatu 13
Ledande lärare Lauronen Teija, tfn 03 4141 5499

Musikinstitutet i sydvästra Tavastland, Wahreninkatu 11 B, tfn 03 4141 5801
Vice rektor Karhumäki Terhi, tfn 03 4141 5800 

Forssa museum, Wahreninkatu 12, tfn 03 4141 5838
Museichef Kivimäki Kati, tfn 03 4141 5837