Osallisuutta osuuskunnista -hanke

Hanke toteutetaan 1.4.2015 – 30.3.2018 välisenä aikana yhteistyössä Kiipula-säätiön ja työllisyysverkoston kanssa. Kiipulan ammattiopisto on toteuttanut osuuskuntavalmennusta Forssassa jo aiemminkin. Palaute valmennuksesta oli hyvää. Hankkeella halutaan luoda Forssan kaupungin työllisyyspalvelujen käyttöön innovatiivinen osuuskuntahautomo, missä asiakkaat saavat osallisuutta, heidän ideoitaan kehitetään yhdessä ja yrittäjämäiseen ajatteluun kannustetaan. Lähtökohtana huomioidaan, että tulevaisuudessa työ koostuu jatkossa yhä enemmän osa-aikaisuudesta. Osuuskunta on hyvä palvelukokonaisuus tähän tilanteeseen. Lisäksi osuuskuntatoiminnan tietoutta halutaan levittää myös laajemmalle yhteistyössä muiden kumppaneiden kanssa.

Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto koordinoi hanketta. Hanke toteutetaan yhteistyössä viiden kunnan kanssa, jolloin toimintatapoja ja tuloksia voidaan vertailla ja niiden valtakunnallinen sovellettavuus vahvistuu. Koordinoinnin ohella Kiipula on päätoimija Forssassa. Vamlas toimii Vantaalla, Aspa-säätiö Kotkassa ja Ylöjärvellä ja Mielenterveyden keskusliitto Oulussa. Kaikki toimijat ovat valtakunnallisia ja toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä. Jokaisella toimijalla on hankkeessa oma osaamisalueensa ja roolinsa.

Hankkeen tavoitteet ovat innovatiivisen ja monialaisen osuuskuntahautomon luominen kunnan työllisyyspalvelujen kenttään ja ohjausprosessin luominen pajatoiminnasta osuuskuntatoimintaan. Hanke toteuttaa myös osuuskuntavalmennusta, yrityskontaktointia, infoja ja koulutuksia, mallintaa palvelutuotantoa ja viestii aktiivisesti. Hankkeen kohderyhmänä ovat forssalaiset työnhakijat. Hankkeen toimenpiteet avataan myös työvoiman ulkopuolella oleville ryhmille (työkyvyttömyyseläke ym.). Osallisuuden ja työllistymisen lisäämiseen tarvitaan uudenlaisia keinoja.

Hankkeen tavoite on kehittää toimintapaikkakunnilla innovatiivinen osuuskuntatoiminnan malli, joka tarjoaa projektin kohderyhmille matalan kynnyksen ohjaus- ja valmennuspalvelua ja mahdollisuuden työtehtävien kautta työllistymispolulla etenemiseen. Osuuskuntaympäristö tarjoaa mahdollisuuden yhteistoiminnalliseen sosiaaliseen kuntoutumiseen, tekemiseen ja yrittämiseen. Perustettavat osuuskunnat toimivat myös palvelujen tuottajina esimerkiksi vanhustyön saralla. Osuuskunnan mahdollisuuksista järjestetään koulutustilaisuuksia viranomaisille, työpajoille ja järjestöille. Markkinoinnissa ja työtilaisuuksien luomisessa otetaan yhteys paikkakunnan muihin osuuskuntiin sekä pienyrittäjiin. Mallin eri osajärjestelmiä on jo kokeiltu muutamassa STM:n kehittämishankkeessa, nyt rakennettava kokonaisuus on tarkoitettu valtakunnallisesti sovellettavaksi.

1. Perustetaan toimintapaikkakunnilla osuuskunnat, jotka tuottavat jäsenilleen kuntoutumista, valmennusta ja työtä. Kehitetään tuettua osuuskuntatyöskentelyä.

2. Kehitetään innovatiivisille osuuskunnille markkinat asiakaskunnan ja paikkakunnan mahdollisuuksien mukaisesti.

3. Rakennetaan toiminnan tueksi valmennus- ja koulutuskokonaisuuksia asiakkaille, viranomaisille ja järjestöille.

4. Tehdään osuuskuntatoimintaa tunnetuksi niin primääriasiakkaiden kuin ohjaavien tahojen keskuudessa.

Yhteystiedot:

Maarit Kumpulainen
Hanketyöntekijä, Forssa
Osallisuutta osuuskunnista – ESR-hanke

puh. 040-9052880
s.posti: maarit.kumpulainen@kiipula.fi

Kiipula-säätiö