OsallistUva budjetointi

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat voivat osallistua yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun ja suunnitteluun sekä vaikuttaa päätöksentekoon. Forssassa osallistuvaa budjetointia toteutetaan siten, että kaupunkilaiset, Forssan kaupungin asukkaat voivat tehdä ehdotuksia siitä, mihin 20 000 euron määräraha käytetään ja äänestää sen jälkeen, mihin tehdyistä ehdotuksista rahasumma käytetään. Kaupunginhallitus päättää äänestyksen perusteella, mikä tai mitkä hankkeet toteutetaan.

Forssan kaupungin osallistuvan budjetoinnin vuoden 2023 määrärahalla kunnostettiin Lamminrannan kuntoportaat ja vuonna 2022 äänestyksen perusteella kohennettiin Mäkilammin uimapaikan ilmettä.

Osallistuva budjetointi 2024

Vuoden 2024 osallistuva budjetointi käynnistyi ideointivaiheella, jossa kaupunkilaisilta kysyttiin ehdotuksia määrärahan kohdentamiseen. Ehdotuksia kerättiin sekä verkossa kyselylomakkeen kautta että paperisin lomakkein kaupunginkirjastossa 26.2.–17.3.

Viranhaltijoista koostunut ryhmä jalosti saaduista ehdotuksista jatkokyselyyn 16 yleishyödyllistä ja laajalle joukolle iloa tuottavaa hanketta. Jatkokyselyssä kaupunkilaiset pääsivät äänestämään 16 ehdotuksesta omaa suosikkiaan niin ikään sekä verkossa että paperisin lomakkein kaupunginkirjastossa 28.3.–15.4.

Äänestyksessä annettiin kaikkiaan 434 ääntä. Suurimman äänipotin keräsi Paavolan pururadan kuntoilupisteen nykyaikaistaminen 72 äänellä (16,6 % annetuista äänistä).

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan maanantaina 22.4. osoittaa vuoden 2024 osallistuvan budjetoinnin 20 000 euron määrärahan Paavolan pururadan kuntoilupisteen nykyaikaistamiseen.