Strategia ja talous

Kaupunkistrategia linjaa kaupungin lähivuosien toimintaa ja tulevaisuuden tavoitteita. 

Kaupunginvaltuuston 12.12.2022 hyväksymä päivitetty Järkivihreä Forssa 2030 on kaupungin taloussuunnittelun ja ohjausjärjestelmän perusta. Sen toiminnallistamisen tukena toimivat erilaiset toimenpideohjelmat ja niiden tuloksia mitataan säännöllisesti valituin mittarein. 

Forssan kaupunkikonsernille osoitetut laskut

Forssan kaupunkikonsernille osoitetut laskut vastaanotetaan mieluiten verkkolaskuina.

Verkkolaskuoperaattorimme on CGI Suomi Oy.
Välittäjätunnus (operaattoritunnus) on 003703575029.


Forssan kaupungin tiliyhteystiedot:

IBAN: FI31 5025 0220 0520 62 (Lounaismaan Op)

BIC:OKOYFIHH

Arvonlisäverolain vaatimukset

Kaupungin lähettämät laskut ja perintä

Forssan kaupungin laskutus ja perintä perustuu kaupunginhallituksen 23.6.2014 hyväksymiin laskutus- ja perintäohjeisiin.

Tarkastustoimi

Forssan kaupungin tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Oy, jonka palveluksessa vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, JHT Sari Isaksson. Tilintarkastajat laativat vuosittain tilintarkastuskertomuksen.

Ulkoisesta tarkastuksesta vastaava luottamushenkilötoimielin on tarkastuslautakunta, jonka tehtäviin kuuluu mm. kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen arviointi. Lautakunta laatii vuosittain arviointikertomuksen.