Strategia ja talous

Forssan Kaupunkistrategia 2030 linjaa kaupungin lähivuosien toimintaa ja tulevaisuuden tavoitteita. 

Forssan kaupunkikonsernille osoitetut laskut

Forssan kaupunkikonsernille osoitetut laskut vastaanotetaan mieluiten verkkolaskuina.

Verkkolaskuoperaattorimme on CGI Suomi Oy.
Välittäjätunnus (operaattoritunnus) on 003703575029.


Forssan kaupungin tiliyhteystiedot:

IBAN: FI31 5025 0220 0520 62 (Lounaismaan Op)

BIC:OKOYFIHH

Arvonlisäverolain vaatimukset

Kaupungin lähettämät laskut ja perintä

Forssan kaupungin laskutus ja perintä perustuu kaupunginhallituksen 23.6.2014 hyväksymiin laskutus- ja perintäohjeisiin.

Tarkastustoimi

Forssan kaupungin tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Oy, jonka palveluksessa vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT Minna Ainasvuori. Tilintarkastajat laativat vuosittain tilintarkastuskertomuksen.

Ulkoisesta tarkastuksesta vastaava luottamushenkilötoimielin on tarkastuslautakunta, jonka tehtäviin kuuluu mm. kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen arviointi. Lautakunta laatii vuosittain arviointikertomuksen.