Konserniyhtiöt ja -yhteisöt

Tytäryhteisöt

Osakkuusyhteisöt

Liikelaitos

Kuntayhtymät