Yhteistoiminnan tavoitteet

Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kunnan toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua.

Kunta-alan yhteistoimintalaissa säädetään mm. yhteistoiminnassa käsiteltävistä asioista, yhteistoimintamenettelystä, tietojen antamisesta, henkilöstön edustajan aloiteoikeudesta ja yhteistoimintaelimestä.

Yhteistoiminnan muodot

Yhteistoiminnasta Forssassa huolehditaan hyvin erilaisissa ryhmissä ja kokoonpanoissa. Hankkeiden ja projektien ohjaus- ja seurantaryhmissä sekä johtoryhmien henkilöstön edustajilla pidetään huolta henkilöstön näkyvyydestä erilaisissa elimissä. Työpaikkakokous on suora kanava esimiesten ja työntekijöiden yhteydenpidon välillä. Välillisenä yhteistoimintamuotona toimii yhteistoimintaryhmä. Yhteistoimintaryhmä käsittelee asioita, jotka koskettavat suurta osaa henkilöstöstä. Yksittäistä työntekijää koskevat asiat voidaan käsitellä suoraan työntekijän ja esimiehen kesken.

 

Yhteistoimintaryhmä

Laissa tarkoitettuna työnantajan ja henkilöstön välisenä neuvotteluelimenä toimii Forssan kaupungin yhteistoimintaryhmä (YTR). Jäsenissä on työnantajan ja henkilöstön edustajia. Lisäksi yhteistoimintaryhmässä ovat työsuojelupäällikkö ja kaksi työsuojeluvaltuutettua. Yhteistoimintaryhmä toimii myös työsuojelutoimikuntana. Yhteistoimintaryhmän puheenjohtajana toimii vuorovuosittain työnantajan ja henkilöstön edustaja. Asiat yhteistoimintaryhmän kokouksiin valmistelee henkilöstöpäällikkö ja työsuojeluasiat työsuojelupäällikkö.

Työpaikkakokoukset

Työpaikkakokouksilla pyritään edistämään lähityöyhteisön yhteistoimintaa ja niiden tarkoituksena on parantaa yleisesti työyhteisön hyvinvointia ja avoimuutta.

Keskeisenä tekijä on, että asioista keskustellaan yhdessä. Työpaikkakokouksien aiheita voi olla esim. organisaatiota ja henkilöstöä koskevat suunnitelmat, henkilöstön koulutus ja kehittäminen, työolosuhteita tai vaikkapa työsuojelua koskevat asiat.