KAUPUNGIN JOHTORYHMÄ

Toimii kaupunginjohtajan tukena kaupungin strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa sekä kehittämisessä.

Johtoryhmätoiminta edistää tuloksellista varautumista toimintaympäristön muutoksiin ja sen kehittämiseen. Toiminnalla edistetään toimialojen välistä tiedottamista ja verkostoitumista sekä yhdenmukaistetaan organisaation hyviä käytäntöjä ja periaatteita. Johtoryhmän jäsenet toimivat myös valmistelevina asiantuntijoina päätöksentekoa varten.  

JOHTORYHMÄN JÄSENET