Lukuja Forssasta

Perustietoa

kiinteistöveroprosentit: yleinen 1,40, vakituinen asunto 0,41, muu asuinrakennus 1,41 ja voimalaitos 3,10 (yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00)

Suurimmat työnantajat          

Etäisyyksiä lähikaupunkeihin

Työvoima elinkeinoaloittain 31.12.2022


Työllinen työvoimaTyöpaikat
Yhteensä62777800
Teollisuus15352018
Terveys- ja sosiaalipalvelut11011251
Tukku- ja vähittäiskauppa627867
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta437530
Rakentaminen419490
Koulutus372498
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta291299
Julkinen hallinto ja maanpuolustus216209
Kuljetus ja varastointi215316
Majoitus- ja ravitsemistoiminta215279
Maatalous,  metsätalous ja kalatalous
153153
Muu palvelutoiminta144172
Informaatio ja viestintä119147
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito110206
Taiteet, viihde ja virkistys7899
Rahoitus- ja vakuutustoiminta6861
Tuntematon5656
Kiinteistöalan toiminta4673
Kotitalouksien toiminta työnantajina4545
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta2325

 TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS 127,2 %

Väestöennuste 2022 - 2040/ Tilastokeskus trendilaskelma