Lukuja Forssasta

Perustietoa

kiinteistöveroprosentit: yleinen 1,40, vakituinen asunto 0,41, muu asuinrakennus 1,41 ja voimalaitos 3,10 (yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00)

Suurimmat työnantajat          

Etäisyyksiä lähikaupunkeihin

Työvoima elinkeinoaloittain 31.12.2018


Työllinen työvoimaTyöpaikat
Yhteensä64548233
Maa- ja metsätalous171164
Kaivostoiminta, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto;
vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto
147223
Teollisuus 16272242
Rakentaminen 454510
Tukku- ja väh. kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus ja ravitsemus 11101562
Informaatio ja viestintä 103126
Rahoitus ja vakuutus 5072
Kiinteistöala 4763
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta;  hallinto- ja tukipalvelutoiminta, julkinen hallinto ja maanpuolustus, sos. vakuutus, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut 23652848
Muut palvelut305343
Tuntematon8080

 TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS 127,6%

Väestöennuste 2022 - 2040/ Tilastokeskus trendilaskelma