Kaupunki ja hallinto

Kaupungin hallinnosta ja kaupunkilaisten palveluista vastaavat valtuusto, kaupunginhallitus sekä lautakunnat. Valmistelusta ja palveluiden tuottamisesta vastaa henkilöstöorganisaatio kaupunginjohtajan johdolla. 

Kaupunkilaisten osallistuminen ja vaikuttaminen kaupungin toimintaan on ensiarvoisen tärkeää. Vaikuttamisen kanavat ovat moninaiset. Vaikuttaa voi vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden kautta, tekemällä aloitteita tai ottamalla kantaa eri kanavia hyödyntäen. Kaupunkilaisten oma aktiivinen toiminta oman asuinalueensa asioissa lisää alueiden elinvoimaisuutta. 

Näiltä sivuilta löytyy tarkempaa tietoa kaupunkiorganisaatiosta ja osallistumisesta.