Varda - varhaiskasvatuksen tietovaranto


Lapset pelaamassa.

 

Varhaiskasvatuksen tietovarantoon (Varda) kerätään tiedot varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan, toimipaikoista sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Lisäksi kunnalla on velvollisuus tallentaa varhaiskasvatuksessa annettavaa tukea koskevat hallintopäätösten lukumäärät vuodesta 2024 alkaen. Vardaan tallennettua tietoa voidaan hyödyntää niin kunnallisessa kuin valtakunnallisessa kehittämisessä ja päätöksenteossa. Tietojen tallentamisesta Vardaan määrätään varhaiskasvatuslaissa (540/2018). 

Varhaiskasvatustoimijan vastuulla on rekisteröityjen informointi heidän tietojensa tallentamisesta Vardaan. Rekisteröidyllä on oikeus katsella tietoja, joita hänestä on tallennettu tietovarantoon. Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelun kautta voi tarkastella huollettavan varhaiskasvatustietoja, omia varhaiskasvatuksen asiakasmaksutietoja sekä omia varhaiskasvatuksen työntekijätietoja, jos tiedot on tallennettu Vardaan.

Varda-tiedote 2024