Perhepäivähoito

Satuhetki perhepäivähoidossa

Perhepäivähoito on perhepäivähoitajan kodissa ja sen ympäristössä tapahtuvaa turvallista ja kokonaisvaltaista varhaiskasvatusta. Perhepäivähoitajat ovat alueensa päiväkodin henkilökuntaan kuuluvia varhaiskasvatuksen ammattilaisia ja heidän työtään ohjaa varhaiskasvatussuunnitelma. Perhepäivähoitajalla voi olla samanaikaisesti hoidossa enintään neljä alle kouluikäistä lasta sekä yksi puolipäiväinen esiopetusikäinen lapsi. Perhepäivähoidon pieni ryhmäkoko antaa mahdollisuuden lapsen yksilölliseen huomioimiseen ja läheiseen yhteistyöhön vanhempien kanssa.