Esiopetus

Eskarit kävelyllä

Esiopetusta järjestetään maanantaista perjantaihin Päiväkoti Axel Wahrenissa klo 9-13, Pihakoivun päiväkodissa pääsääntöisesti klo 9-13 kuitenkin tarvittaessa lasten varhaiskasvatusajat huomioiden -  Pihakoivussa esiopetusta vain niille lapsille, joilla täydentävänä varhaiskasvatuksen tarpeena on vuorohoito - ja  Koijärven koulu-päiväkodissa klo 8:30-12:30. Jos lapsella on esiopetuksen lisäksi tarvetta täydentävään varhaiskasvatukseen, järjestetään se samassa päiväkodissa kuin esiopetus.

Esiopetuksessa noudatetaan valtakunnallista Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 -asiakirjaa, seudullista Esiopetussuunnitelmaa (2016) sekä muita voimassa olevia esiopetusta koskevia ohjausasiakirjoja. Kaikissa Forssan esiopetusryhmissä luonto ja liikunta ovat keskeisessä osassa, mutta erityisesti ne painottuvat Luonto-liikunta -ryhmissä, jotka toimivat Päiväkoti Axel Wahrenissa.

Esiopetus kuuluu perusopetuslain mukaisen kolmiportaisen tuen piiriin.

Lisää tietoa esiopetusryhmien toiminnasta löytyy ko. päiväkotien Pedanet -sivuilta.

Esiopetuksen työajat 2020-2021

Syystoimintakausi
24.8.2020 - 23.12.2020 
syysloma vko 42
12.-16.10.2020
Kevättoimintakausi7.1.2021 - 28.5.2021
talviloma vko 9
1.-5.3.2021
pääsiäinen
2.-5.4.2021

helatorstai ja sen jälkeinen perjantai13.-14.5.2021


Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittautumisesta lähetetään kirje tulevien eskareiden huoltajille maaliskuun alkuun mennessä. Kirjeessä on tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta, joka pitää tehdä maaliskuun loppuun mennessä varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta. Tieto lapsen esiopetuspaikasta lähetetään perheille toukokuun aikana.

ESIOPETUSKULJETUS JA KULJETUSKORVAUS

Esioppilas  on oikeutettu kuljetukseen , kun matka on vähintään 3 km (Forssan kaupungin kuljetusopas) ja hän osallistuu vain pelkkään esiopetukseen.

Kuljetuksen voi saada myös  esioppilas,  joka

Huoltaja voi hakea vaihtoehtoisesti kuljetuskorvausta edellyttäen, että matka kotoa esiopetukseen on vähintään 3 km ja lapsi on pelkässä esiopetuksessa tai hänellä on täydentävää varhaiskasvatusta vain joinakin päivinä. 

Kuljetuskorvausta maksetaan vain pelkiltä esiopetuspäiviltä.