Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatukseen liittyviä lakimuutoksia 1.8.2021 alkaen

Asiakasmaksulain muutos

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen (1052/2020) myötä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan 1.8.2021 korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (aiemman 50 prosentin sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Seuraavien lasten maksu on edelleen 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.
Lisätietoja: https://minedu.fi/varhaiskasvatusmaksut 

Varhaiskasvatuslain muutos

Tasavallan presidentti on 4.6.2021 vahvistanut lain Varhaiskasvatuslain muuttamisesta (453/2021). Lain muutos koskee päiväkodin henkilöstön mitoituksesta poikkeamisen alaa sekä varhaiskasvatushenkilöstöön kuuluvan velvollisuutta ilmoittaa havaitsemastaan lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen kohdistuvasta epäkohdasta tai ilmeisen epäkohdan uhasta sekä ilmoituksen johdosta tehtäviä toimenpiteistä. 

Lakimuutosten tavoitteena on varhaiskasvatuksen laadun parantaminen sekä lainmukaisen toteutuksen turvaaminen. Päiväkodin henkilöstön mitoituksesta poikkeamista koskeva muutos selkeyttää tilannetta em. poikkeamien osalta. Varhaiskasvatushenkilöstön ilmoitusvelvollisuus taas vahvistaa varhaiskasvatuksen henkilöstön keinoja puuttua lapsen varhaiskasvatukseen kohdistuviin epäkohtiin tai niiden uhkiin, jotta ne tulisivat tietoon nopeasti ja niihin voitaisiin puuttua ajoissa siellä, missä ne esiintyvät. Lapset ovat usein erityisen suojelun tarpeessa eivätkä etenkään pienimmät lapset välttämättä kykene itse riittävästi ilmaisemaan tahtoaan ja tarpeitaan. 


Varhaiskasvatuksen asioita Sivistys- ja tulevaisuuslautakunnassa

SITLA 25.05.2021 § 51 Avoin varhaiskasvatus lv. 2021–2022

Johtuen avoimen varhaiskasvatuksen vähäisestä kysynnästä, lautakunta on päättänyt, ettei varhaiskasvatuksen palvelualueella järjestetä avointa varhaiskasvatustoimintaa tulevana toimintavuonna 2021-2022. Avoimesta varhaiskasvatuksesta kiinnostuneille asiakkaille tarjotaan varhaiskasvatuspalveluja päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa. Lisätietoja: palvelukoordinaattori Tiina Iivanainen, tiina.iivanainen(at)forssa.fi tai 040-3505586

SITLA 25.05.2021 § 52 Varhaiskasvatuksen vuorohoidon palvelut ja seudullinen yhteistyö

Lautakunnan päätöksen mukaisesti Forssan varhaiskasvatus suhtautuu myönteisesti mahdolliseen seudulliseen yhteistyöhön varhaiskasvatuksen vuorohoidon myynnin osalta Pihakoivun päiväkodista toimintavuonna 2021-2022. Jokaisesta Pihakoivuun mahdollisesti sijoitettavasta lapsesta neuvotellaan erikseen huomioiden perheen tarpeet sekä hoidon järjestämiseen liittyvät reunaehdot. Toteutuvissa myyntitilanteissa noudatetaan päätettyjä, voimassa olevia varhaiskasvatuspaikkojen myyntihintoja.


muistathan myös nämä:

Maailma on ihana kuin jalokivi-virtuaalinäyttely

Virtuaalinäyttelyssä Forssan varhaiskasvatus esittäytyy tehden näkyväksi lapsen tapaa toimia, ajatella ja oppia. Lapsen silmin maailma näyttää jalokiveltä. Jokainen lapsi on ainutkertainen kuin timantti.

Forssan varhaiskasvatus on jo useamman vuoden ajan järjestänyt aina kevään tullen yhteisen kevätnäyttelyn missä on tehty näkyväksi Lasten Forssan pedagogiikkaa ja osaamista – forssalaisten lasten maailmaa. Vallitseva koronatilanne ja sen mukanaan tuomat rajoitukset päätettiin kääntää positiiviseksi uuden oppimisen väyläksi ja näyttelystä rakennettiin virtuaalinen kokonaisuus mihin on helppo tutustua, vaikka kotisohvalta. Katsoja voi palata näyttelyyn aina uudelleen ja uudelleen. 

Linkki näyttelyyn avautuu äitienpäivänä 9.5.2021, kaikkien forssalaislasten yhteisenä äitienpäivälahjana. Linkki on helppo jakaa vaikka mummille tai muille lapselle tärkeille ihmisille, joita ei välttämättä vielä tänäkään äitienpäivänä pääse halaamaan. Koska nähtävää on paljon, linkki pysyy auki koko kesän ajan.

https://prezi.com/p/liax2y5a6vug/embed/

Lapsen päivä on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus, jossa jokainen hetki on lapselle tärkeä.  Arjen dokumentoinnin ja erilaisten projektien kautta avautuvat varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta ja sen monipuoliset sisällöt.