Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

Maailma on ihana kuin jalokivi-virtuaalinäyttely

Virtuaalinäyttelyssä Forssan varhaiskasvatus esittäytyy tehden näkyväksi lapsen tapaa toimia, ajatella ja oppia. Lapsen silmin maailma näyttää jalokiveltä. Jokainen lapsi on ainutkertainen kuin timantti.

Forssan varhaiskasvatus on jo useamman vuoden ajan järjestänyt aina kevään tullen yhteisen kevätnäyttelyn missä on tehty näkyväksi Lasten Forssan pedagogiikkaa ja osaamista – forssalaisten lasten maailmaa. Vallitseva koronatilanne ja sen mukanaan tuomat rajoitukset päätettiin kääntää positiiviseksi uuden oppimisen väyläksi ja näyttelystä rakennettiin virtuaalinen kokonaisuus mihin on helppo tutustua, vaikka kotisohvalta. Katsoja voi palata näyttelyyn aina uudelleen ja uudelleen. 

Linkki näyttelyyn avautuu äitienpäivänä 9.5.2021, kaikkien forssalaislasten yhteisenä äitienpäivälahjana. Linkki on helppo jakaa vaikka mummille tai muille lapselle tärkeille ihmisille, joita ei välttämättä vielä tänäkään äitienpäivänä pääse halaamaan. Koska nähtävää on paljon, linkki pysyy auki koko kesän ajan.

https://prezi.com/p/liax2y5a6vug/embed/

Lapsen päivä on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus, jossa jokainen hetki on lapselle tärkeä.  Arjen dokumentoinnin ja erilaisten projektien kautta avautuvat varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta ja sen monipuoliset sisällöt.


5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus 2021-2022

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta on päättänyt ( 27.4.2021, § 39), että toimintavuonna 2021-2022 kaikille forssalaisille vuonna 2016 syntyneille lapsille tarjotaan 20 viikkotuntia maksutonta varhaiskasvatusta. Ko. maksuton palvelu tarjotaan päiväkodeissa maanantaista perjantaihin klo 8:30-12:30. Pihakoivun päiväkodissa varhaiskasvatuspalveluiden piirissä oleville 2016 syntyneille lapsille, jotka tarvitsevat vuorohoitoa, mahdollistetaan kuitenkin maksuttomuuden toteutuminen lapsikohtaisin järjestelyin. Toiminnan aikana järjestetään osallistujille maksutonta Lounais-Hämeen musiikkiopiston opettajien toteuttamaa musiikkileikkikoulutoimintaa. 


FSHKY:n chat-palvelu lapsiperheille

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä aloitetaan 3.5.2021 puolen vuoden chat-pilotti lapsiperheiden palveluohjauksessa sekä nuorten aikuisten sosiaalityössä. Asiakas voi keskustella chatissa ammattilaisen kanssa tunnisteisesti tai tunnistautumattomasti.

Lapsiperheiden chat-palvelun mainos 


Määräys Forssan kaupungin työntekijöiden kasvomaskien käytöstä

Forssan kaupunki arvioi tämänhetkisen koronatilanteen pahentuneen Forssan seudulla niin nopeasti, että kaupunki määrää työntekijänsä käyttämään kasvomaskia työpaikoilla sisätiloissa.
 Määräys on voimassa heti. Määräys ei koske varhaiskasvatuksen henkilökuntaa, jota ohjeistetaan tarkemmin esimiehien toimesta.

Kasvomaskia on käytettävä, kun liikutaan tai oleillaan yleisissä tiloissa. Omassa työtilassa, esimerkiksi toimistohuoneessa, ei kasvomaskia tarvitse käyttää silloin, kun huoneessa on yksin. Jos huoneessa on useampi henkilö, tulee kasvomaskia käyttää.
Jotkut sairaudet estävät kasvomaskin käytön ja tällöin sen käytöstä kieltäytyminen on perusteltua.
Myös kaupungin toimipisteiden asiakkaiden on käytettävä kasvomaskeja. Lisäksi tulee muistaa vähintään kahden metrin turvaväli.

Varhaiskasvatuksen ohjeistus yllä olevaan määräykseen liittyen:

Varhaiskasvatuksessa työntekijät käyttävät kasvomaskeja tai visiirejä sisätiloissa lapsiryhmän ulkopuolisessa työssä kaikissa aikuisten välisissä vuorovaikutustilanteissa.
Lapsiryhmissä em. suojaimia käytetään tarkoituksenmukaisesti lasten ikätaso ja ryhmän tilanne huomioiden.
Varhaiskasvatuksessa, kuten muissakin kaupungin palveluissa, asiakkaiden on käytettävä kasvosuojaimia. Ellei asiakkaalla ole terveydellisistä syistä johtuen mahdollisuutta käyttää suojainta, hän voi olla yhteydessä yksikön johtajaan asiointitilanteiden organisoimiseksi.
Lisäksi kaikissa varhaiskasvatuksen toimipisteissä noudatetaan aikuisten välisessä kanssakäymisessä turvavälejä, käsihygieniaa sekä muita turvallisuus- ja terveyskäytänteitä.


Asiakasmaksujen periminen virallisen Covid19-eristyksen ja -karanteenin aikana

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta on päättänyt (SITLA 23.02.2021 § 25 ), että terveydenhuollon viranomaisen määrätessä varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevan lapsen karanteeniin Covid-19 -altistumisen tai eristykseen ko. tautiin sairastumisen takia, hyvitetään ko. lapsen asiakasmaksu täysimääräisenä karanteeni-/eristysajalta.

Asiakasmaksua määriteltäessä huomioidaan aina asiakkaalle edullisin vaihtoehto. Ko. hyvityskäytäntö on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.