Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen asiakasilta järjestettiin kaupungintalon valtuustosalissa ti 13.9.2022. Illan aikana käsiteltiin alla olevan materiaalin mukaisia asioita. Lisätietoja saa tarvittaessa oman päiväkodin johtajalta.

Hoitosopimus, maksut ja viestintä

Tuen kokonaisuus

Yhdenvertaiset lapset - hanke

Tartuntatautihoitajan esittely


Varhaiskasvatuksen asioita Sivistys- ja tulevaisuuslautakunnassa

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen iNdeksitarkistukset 1.8.2022 alkaen (SITLA 26.04.2022 § 38)

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta päätti, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksen 1087/2021 mukainen indeksitarkistus 1.8.2022 alkaen seuraavasti:
1) Tulorajoiksi määritellään
Perheen koko, Tuloraja,
2      2 913
3      3 758
4      4 267
5      4 777
6      5 284
Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 197 euroa 1.8.2022 alkaen.
2) Perheen nuorimman lapsen maksu kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta on 1.8.2022 alkaen korkeintaan 295 euroa kuukaudessa. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 40 prosenttia perheen nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.
3) Pienin perittävä lapsikohtainen maksu on 28 euroa kuukaudessa.

Varhaiskasvatuksen loma-aikojen asiakasmaksuista 1.6.2022 alkaen (SITLA 26.04.2022 §39)

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta päätti, että
1. Varhaiskasvatuksessa kokeillaan vuonna 2022 käytäntöä, jossa ei peritä asiakasmaksua, jos lapsi on poissa ennalta ilmoitetusti kesä-, heinä- ja elokuun aikana kaikki kolme kalenterikuukautta tai kaksi perättäistä kalenterikuukautta. Maksuttomuuden edellytys on, että kesäajan palvelutarvekyselyyn on vastattu 8.5.2022 mennessä Päikky -asiakashallintajärjestelmässä. Jos lapsi on läsnä sinä aikana, joka on ilmoitettu vapaaksi, maksuttomuus peruuntuu ja maksu peritään normaalin käytännön mukaisesti.

Kokeilun vaikutusta varhaiskasvatuksen asiakasmaksukertymään sekä varhaiskasvatuspaikkojen kesäajan käyttöön arvioidaan syksyllä 2022 ja em. arvion perusteella päätetään, jatketaanko ko. käytäntöä myös kesällä 2023.

2. Forssan varhaiskasvatuksessa otetaan 1.6.2022 alkaen käyttöön Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukainen mahdollisuus periä asiakasmaksua huoltajien loma-aikoina peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikkavarauksesta (1503/2016, 10§). Maksua peritään puolet määritellystä kuukausimaksusta. Vaikka lapselle ei lain mukaisin perustein ole määrittynyt lainkaan kuukausimaksua (vrt. 0-maksu), voidaan käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta kuitenkin periä puolet lain mukaisesta pienimmästä perittävästä maksusta.

Varatun varhaiskasvatustarpeen peruminen on tehtävä kirjallisesti viikkoa ennen kyseisen varauksen alkamista. Peruminen tehdään Päikky-asiakashallintajärjestelmässä suunnittelemalla lapselle poissaolo kyseiselle jaksolle tai mikäli sähköinen asiointi ei ole mahdollista, voi peruutuksen tehdä kirjallisesti varhaiskasvatusyksikköön.

Ko. toimintatapa on voimassa toistaiseksi.

5-vuotiaiden maksuton 20 viikkotunnin varhaiskasvatus toimintavuonna 2022-2023   (SITLA 22.03.2022 § 23)

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta on päättänyt, että Forssassa tarjotaan toimintavuonna 2022-2023 (1.8.2022-31.7.2023) kaikille forssalaisille vuonna 2017 syntyneille lapsille 20 viikkotuntia maksutonta varhaiskasvatusta.  Ko. maksuton palvelu tarjotaan päiväkodeissa maanantaista perjantaihin klo 8:30-12:30. Pihakoivun päiväkodissa varhaiskasvatuspalveluiden piirissä oleville 2017 syntyneille lapsille, jotka tarvitsevat vuorohoitoa, mahdollistetaan kuitenkin maksuttomuuden toteutuminen lapsikohtaisin järjestelyin.Toiminnan aikana järjestetään osallistujille maksutonta Lounais-Hämeen musiikkiopiston opettajien toteuttamaa musiikkileikkikoulutoimintaa.

Vuonna 2017 syntyneiden lasten perheille lähetetään huhtikuun aikana kotiin kirje, jossa lisätietoa ko. maksuttomuudesta.