Koulukuljetukset

Forssan kaupungin koulukuljetuksissa noudatetaan sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan hyväksymää koulukuljetusopasta.

Oppilaalle järjestetään kuljetus koulutuksen järjestäjän osoittamaan kouluun tai korvataan koulumatkakustannuksia, jos koulumatka on

Koulukuljetus järjestetään myös, jos matka katsotaan vaaralliseksi.

Kaupungin velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta ovelta - ovelle -kuljetuksena koko matkalle, kuljetus voidaan järjestää myös osalle matkaa. Oppilaan tulee varautua kulkemaan lähimmän koulukuljetusreitin varteen.

HUOM! Koulukuljetusta ei saa koululaisten iltapäivätoiminnasta tai koululaisten kerhotoiminnasta tms. kotiin. Nämä matkat eivät ole kuljetusten piiriin kuuluvia koulumatkoja.

Kuljetuksesta tehdään anomus, joka toimitetaan lomakkeessa olevaan osoitteeseen huhtikuun loppuun mennessä. Koulut ilmoittavat huoltajille tiedot myönnetystä kuljetuksesta koulun alkamista edeltävällä viikolla.