Oppilashuolto

Oppilashuoltoon kuuluu koulun sosiaalityön ja psykologinen toiminta. Tavoitteena on auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään sekä tukea huoltajia ja vanhempia kasvatustehtävässä. Kouluihin on muodostettu oppilashuoltotyöryhmä.

Koulupsykologi

Koulupsykologin tehtävänä on tutkia oppimisvaikeuksia ja tarvittaessa valmistella oppilaiden siirtämistä erityis- tai yleisopetukseen. Koulupsykologi osallistuu myös henkilökohtaisten opetussuunnitelmien laatimiseen sekä tarvittaessa huoltajan ja opettajan kanssa kodin ja koulun yhteisneuvotteluihin. Huoltajat, opettajat ja oppilaat voivat kääntyä koulupsykologin puoleen halutessaan neuvontaa tai ohjausta kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä ongelmatilanteissa. Näitä voivat olla esimerkiksi koulupelot, koulukiusaaminen tai motivaatio-ongelmat.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka tukee oppilasta hänen koulunkäynnissään ja sosiaalisessa kasvussaan, sekä työskentelee muun koulun henkilökunnan kanssa yleisten koulunkäyntiedellytysten ja oppimisympäristöön liittyvien asioiden parantamiseksi.

Koulukuraattorilta saa apua mm., jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu merkittäviä muutoksia. Nuori voi saada koulukuraattorilta tukea myös omaan elämäänsä ja kehitykseensä liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat keskustella koulukuraattorin kanssa esim. kotitilanteesta tai kasvatusasioista.

Koulukuraattori toimii oppilaskohtaisesti yhteistyössä oppilaan vanhempien, opettajien ja tarvittaessa koulun ulkopuolisten viranomaisten kanssa. Kuraattori osallistuu tarpeen mukaan koulussa tai koulun ulkopuolella järjestettäviin oppilaan asioita käsitteleviin palavereihin ja toimii kiinteänä osana koulun oppilashuoltoryhmää ja koko oppilashuoltoa. Koulukuraattorilla on vaitiolovelvollisuus.

Yhteystiedot

Talsoilan koulu, Vieremän koulu ja Koijärven koulu-päiväkoti   

Talsoilan koulu, Heikan koulu, Vieremän koulu ja Koijärven koulu-päiväkoti  

Heikan koulu 

Akvarellin alakoulu 

Akvarellin yläkoulu 

Akvarellin koulu  

Keskuskoulu 

Keskuskoulu

sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)fshky.fi

Oppilashuollon toimipiste sijaitsee os. Sairaalankuja, Torni, 4. krs, Forssa.