AKVARELLIN päiväkoti

Päiväkoti toimii kahdessa kerroksessa siten, että 1. kerroksessa on tilat 48:lle alle 4-vuotiaalle lapselle ja 2. kerroksessa varhaiskasvatusta ja esiopetusta järjestetään 84:lle 3-6 -vuotiaalle lapselle. Lisäksi päiväkodin lähialueella toimivat perhepäivähoitokodit ovat osa päiväkotia ja varhaiskasvatuksessa perhepäivähoidossa oleville lapsille Akvarellin päiväkoti onkin ns. kotipesäpäiväkoti ja em. kotien perhepäivähoitajat ovat päiväkodin henkilöstöä.

Entisissä Taikatuulen päiväkodin tiloissa toimii Pikku-Akvarelli: yksi  liikuntaeskari, yksi 3-4 -vuotiaiden ryhmä sekä yksi sisarusryhmä, missä lasten iät vaihtelevat alle Kolmevuotiaista nelivuotiaisiin.

Kuten muuallakin varhaiskasvatuksessa ko. päiväkodissa työskentelee lakisääteinen määrä kasvatusvastuutyöntekijöitä eli varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia sekä tarvittava määrä tuen henkilöstöä kuten varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja varhaisen tuen ohjaajia. Päiväkodilla on oma päiväkodin johtaja.