Onnettomuuksien ehkäisy

Ottamalla huomioon turvallisuusasiat niin kotona, töissä kuin vapaa-ajallakin voit vähentää onnettomuuksien määrää tuntuvasti. Varautumalla onnettomuuksiin minimoit puolestaan vahingot.

Omatoiminen varautuminen tarkoittaa onnettomuuksien ehkäisyä, ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamista vaaratilanteissa sekä sellaisiin pelastustoimenpiteisiin varautumista, joihin kyetään omatoimisesti. Omatoimisella varautumisella pyritään ehkäisemään onnettomuuksia esimerkiksi kodin tapaturmia, tulipaloja ja vesi- tai myrskyvahinkoja, tunnistamaan riskejä sekä toimimaan oikein arkipäivän onnettomuuksissa. Omatoiminen varautuminen on arkipäivän osaamista. 

Omatoimisesta varautumisesta saat lisätietoa Suomen Pelastusalan keskusliiton SPEK:n Kotivaran sivuilta ja Kanta-Hämeen Pelastuslaitoksen sivuilta