Lapsiystävällinen Forssa

Forssa on mukana lastenjärjestö UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa. Tunnustuksen lapsiystävälliseksi kunnaksi Forssa sai ensimmäisen kerran vuonna 2017 ja toisen, neljäksi vuodeksi myönnetyn tunnustuksen vuonna 2020. Toimintamallissa kunta tunnistaa paikalliset kehityksen kohteet lapsen oikeuksissa, määrittelee tarpeelliset toimet lapsen oikeuksien toteutumiseksi sekä seuraa järjestelmällisesti työn edistymistä. Lapsiystävällisyystyön tavoitteena on jokaisen lapsen hyvä elämä kunnassa, minkä toteutumiseen pyritään rakenteellisten ja pitkäkestoisten toimintamuutosten kautta.

Forssalaisessa lapsiystävällisyystyön visiossa ja Lapsiystävällinen kunta -mallin toimintasuunnitelman tavoitteissa korostetaan jokaisen lapsen osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja ainutlaatuisuutta. Haavoittuvassa asemassa ja syrjinnän vaarassa oleviin kiinnitetään erityishuomiota ja osallisuuden toteutumista edistetään lasten jokapäiväisissä kasvuympäristöissä. Lapsen oikeuksien sisältyminen oleellisiin kunnan asiakirjoihin, ohjelmiin ja suunnitelmiin varmennetaan sekä tietoisuutta oikeuksista lasten ja nuorten parissa työskentelevien keskuudessa lisätään. Lapsille suunnatuissa palveluissa ehkäistään kiusaamista ja edistetään yhteisöllisyyttä. Lisäksi lasten kasvuympäristöissä edistetään lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja.   

Lapsiystävällisyystyötä Forssassa koordinoi LYK-koordinointiryhmä, jossa on edustus kaupungin toimijoiden ohella Forssan seurakunnasta, Forssan MLL:n paikallisosastosta, Forssan nuorisovaltuustosta, Loimi-Hämeen koulutuskuntayhtymästä, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, urheiluseuroista ja poliisista.

FORSSAN LYK-KOORDINOINTIRYHMÄN JÄSENET

Lapsiystävällinen kunta -logo

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli kahdessa minuutissa:

Lapsen oikeudet kunnassa: