MIEPÄ-työ

Ennaltaehkäisevä päihdetyö on kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävää työtä, jota tarvitaan kaikissa elämänvaiheissa.  Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö suojaa kaikenikäisiä ja -taustaisia kuntalaisia ja kaikissa kunnan palveluissa voidaan edistää asukkaiden hyvää mielenterveyttä. Koska päihde- ja mielenterveysongelmat liittyvät usein toisiinsa, voidaan niiden ehkäisemistä lähestyä osin yhdessä. Forssassa mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus rakennetaan MIEPÄ-työksi, joka koostuu kunnan, 3. ja 4. sektorin, seurakuntien ja hyvinvointialueen toimijoiden yhteistyöstä (kts. kuva).

Kaavio, jossa Forssassa mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä päihdetyö eli MIEPÄ -kokonaisuus.

Kuva: Forssan ennaltaehkäisevän päihdetyön ja mielenterveystyön MIEPÄ -kokonaisuus.

MIEPÄ-RYHMÄN JÄSENET