Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

Kunnan hyvinvointikertomus ja -suunnitelma ovat hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen eli HyTeTu-työn keskeisiä asiakirjoja ja osa kunnan strategiatyötä. Valtuustokausittain laadittava hyvinvointikertomus on tiivis katsaus kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta ja siihen liittyvistä tekijöistä. Kertomus perustuu kuntakohtaisesti valittuihin hyvinvointiosoittimiin ja arviointimateriaaleihin ja sillä tuotetaan seurantatietoa erilaisista jo toteutetuista toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista kuntalaisten hyvinvointiin. Tarkasteltavat hyvinvointiosoittimet kuvastavat hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen tavoitteita, painotuksia sekä nykyisiä ja tulevia hyvinvointityön kohteita Forssassa.

Hyvinvointisuunnitelmassa asetetaan tuleville vuosille HyTeTu-työn painopisteitä, tavoitteita ja toimenpiteitä perustuen hyvinvointikertomuksen tuottamaan tietoon. Suunnitelman toteutumista arvioidaan ja siitä raportoidaan kunnan hyvinvoinnista vastaavalle toimielimelle ja edelleen valtuustolle vuosittain. Forssan Hyvinvointisuunnitelma 2022–2025 on ensimmäinen vain Forssaa koskeva hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä linjaava asiakirja. Kuluvan valtuustokauden lopulla aloitetaan Forssan ensimmäisen Laajan hyvinvointikertomuksen laadinta vuosille 2026–2029.