Forssan Hyvinvointiryhmä

Forssan hyvinvointiryhmä on kaupungin sekä muiden kaupungissa ja hyvinvointialueella toimivien hyvinvointitoimijoiden yhteistyöelin. Hyvinvointiryhmään kuuluu kaupungin toimijoiden ohella edustajia edunvalvontatoimielimistä, seurakunnasta, paikallisista yrityksistä ja hyvinvointialueelta. Ryhmä koordinoi HyTeTu-työn strategista suunnittelua ja kehittämistä sekä tukee työn toimeenpanoa, välittää tietoa ja pitää yllä työhön liittyvää laajaa keskustelua. Ryhmän edustajat viestivät HyTeTu-työn teemoista omissa organisaatioissaan ja tuovat hyvinvointiryhmässä esille edustamansa yhteisön näkemyksiä.

FORSSAN HYVINVOINTIRYHMÄN JÄSENET