Elektroniikka, digitointi ja Pop-Up, lokakuu 27, 2014

 

On ollut ilo työskennellä Wirta-työpajan kanssa alusta lähtien. Wirta tarjoaa hyvät puitteet tulevaisuuden aloihin tutustumiseen ja harjoitteluun. 3D-tulostaminen, ohjelmointi, laitehuolto ja mediatyöt tarjoavat hyvän lisän täydentyvään pajavalikoimaan; yhä useammalle nuorelle on tarjolla mahdollisuus. Kun Wirtaan yhdistetään nuorten matalan kynnyksen ohjauspalvelut Viltterissä sekä yritysyhteistyö, on mahdollisuus tehokkaisiin työllistymispolkuihin nuoria kiinnostaville ja tulevaisuudessa työllistäville aloille.

Hienoa olisi nähdä esimerkiksi ensi vuonna Pop-Up myymälöitä Forssan seudulla eri aiheisiin liittyen. Näin voidaan tukea myös myynnin ja asiakaspalvelun tärkeyden ymmärtämistä. Nuorille on tärkeää päästä näkemään kokonaisia prosesseja alusta loppuun asti ja myös sitä miten lopputuotteita käytetään ja miten asiakas niistä hyötyy. Tarkoitus on olla mahdollisimman lähellä työelämän oikeita tilanteita ja ratkaisuja niihin. Jatkossa nuoret voidaan ottaa myös mukaan muotoilemaan työpajaa yhä enemmän itsensä näköiseksi ja näin myös vastuuttaa osaltaan palvelujen kehittymisestä, toisille nuorille.

On ollut hienoa huomata kuinka idearikkaita nuoret ovat ja mitä mahdollisuuksia he kulloinkin näkevät. Tällöin korostuvat valmentajien ja ohjaajien ammatilliset kyvyt jatkokehittää aihioita kohti avoimia työmarkkinoita, usein koulutuksen kautta. Tässä on onnistuttu hyvin ja seutu tarjoaa useita eri koulutuslinjoja. Kiitokset jo tässä vaiheessa omasta puolestani NuTa-hankkeelle, HAMK:lle ja muille yhteistyötahoille sekä nuorille itselleen yhteiseen hiileen puhaltamisesta. Toimivien ja riittävän ketterien verkostojen toimivuus on tässäkin työllisyyspalvelujen toiminnossa todettu tarpeelliseksi.

Jaakko Leskinen

Työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö

Forssan kaupungin sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala