Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelulain mukaan kunta voi antaa ympäristön suojelemiseksi paikallisia, kuntaa tai jotain sen osaa koskevia yleisiä ympäristömääräyksiä. Määräykset on kohdistettu sellaisiin asioihin, joita ei muutoin lainsäädännössä säädellä.

Määräykset ovat voimassa koko kaupungin/kunnan alueella, jollei niissä toisin määrätä.

Ympäristönsuojelumääräyksillä rajoitetaan ja ohjataan esimerkiksi pölyä ja melua aiheuttavia toimintoja, ajoneuvojen pesua, polttoaineiden ja kemikaalien varastointia ja talousjätevesien käsittelyä.  voimassa alkaen
Forssa

1.1.2021
Humppila

1.1.2021
Jokioinen

1.1.2021
Tammela

 1.3.2021
Ypäjä

1.2.2021

perustelutperustelutperustelutperustelutperustelut

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä.  Hakemuksen käsittelystä peritään taksan mukainen maksu. 

Poikkeamista voi hakea vapaamuotoisesti lähettämällä viestin osoitteeseen ymparisto@forssa.fi