Ympäristönsuojeluviranomaisen nähtävillä olevat asiakirjat

Forssan seudullinen ympäristönsuojelu vastaa ympäristönsuojelun tehtävistä Forssan kaupungissa sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnissa.  Ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyyn sekä maa-aineslupamenettelyyn liittyviä hakemusasiakirjoja pidetään nähtävillä kuulutusajan, joka yleisesti on 37 vuorokautta. Hakemuksiin liittyvät kuulutukset ovat nähtävillä Forssan kaupungin ilmoitustaululla sekä toiminnan sijaintikunnan ilmoitustaululla: Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä

Hakemus / PäätösHakijaKuntaKuulutusaika
Ilmoitusmenettelyhakemus
- Liitteet
- Piirustukset
Verkossa ei julkaista seuraavia liitteita: lannanluovutussopimus
Mikko JärvinenJokioinen1.4.2021 - 10.5.2021
Maa-ainesten ottohakemus
- Ottosuunnitelma
- Liitteet
Verkossa ei julkaista seuraavia liitteitä: Lainhuutotodistus, Naapurikiinteistöjen yhteystiedot
Hannu Pekka-SyrjäläTammela14.5.2021 - 21.6.2021