Ympäristönsuojeluviranomaisen nähtävillä olevat asiakirjat

Forssan seudullinen ympäristönsuojelu vastaa ympäristönsuojelun tehtävistä Forssan kaupungissa sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnissa.  Ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyyn sekä maa-aineslupamenettelyyn liittyviä hakemusasiakirjoja pidetään nähtävillä kuulutusajan, joka yleisesti on 37 vuorokautta. Hakemuksiin liittyvät kuulutukset ovat nähtävillä Forssan kaupungin ilmoitustaululla sekä toiminnan sijaintikunnan ilmoitustaululla: Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä.

Hakemus HakijaKuntaKuulutusaika
Ympäristölupahakemus

Liitteet:
6A. Osayleiskaavakartta
6A. Osayleiskaavamerkinnät
6A. Asemakaavan muutos
13B. Hulevesisuunnitelma
17C1. Arinakuonan jäteluokittelu
17C1. Tasaussuunnitelma
17C1. Kloridin ympäristövaikutukset kuonajätteen hyötykäyttökohteessa
19. Jätemäärät
28.1. Sijaintikartta
28.2. Asemapiirustus

Verkossa ei julkaistu seuraavia liitteitä:
Naapureiden yhteystiedot
Kiinteistön ostoaiesopimus
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
Jokioinen
19.2.-27.3.2024
MeluilmoitusTeatteri TuntematonJokioinen21.2.-5.3.2024
MeluilmoitusLounais-Hämeen Kulttuurin Ystävät ryJokioinen21.2.-5.3.2024
MeluilmoitusVitikan Urheiluautoilijat ryHumppila4.3.-18.3.2024