Ympäristönsuojeluviranomaisen nähtävillä olevat asiakirjat

Forssan seudullinen ympäristönsuojelu vastaa ympäristönsuojelun tehtävistä Forssan kaupungissa sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnissa.  Ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyyn sekä maa-aineslupamenettelyyn liittyviä hakemusasiakirjoja pidetään nähtävillä kuulutusajan, joka yleisesti on 37 vuorokautta. Hakemuksiin liittyvät kuulutukset ovat nähtävillä Forssan kaupungin ilmoitustaululla sekä toiminnan sijaintikunnan ilmoitustaululla: Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä

Hakemus / PäätösHakijaKuntaKuulutusaika
Maa-aineslain mukaiset hakemukset: Maa-ainesten oton jatkaminen (alue II) ja maa-ainesten varastointi (alue I)
Karttaliite (alue I)
Karttaliite (alue II)
- Vuoden 2016 ottosuunnitelma liitteineen
- Rantakaava
- Kiinteistörekisterin karttaote
Riitalan yhteismetsän osakaskuntaTammela17.9.2021-25.10.2021
Ympäristölupahakemus: ympäristöluvan muuttaminen, betonijätteen varastointi
- ympäristölupahakemus
-voimassa oleva ympäristölupa
- muut liitteet
Verkossa ei julkaista seuraavia liitteitä: naapurikiinteistöjen yhteystiedot
Peab Industri OyForssa26.8.2021-4.10.2021
Yhteislupahakemus: maa-ainesten otto ja maa-ainesten murkaus
- maa-ainesten ottosuunnitelma
- kartat
- muut liitteet
Verkossa ei julkaista seuraavia liitteitä: kiinteistörekisteriote, asianosaisten yhteystiedot, maanomistajien yhteystiedot
Hämeen Kuljetus OyTammela19.8.2021-27.9.2021
Yhteislupahakemus: maa-ainesten otto ja maa-ainesten murskaus
- maa-ainesten ottosuunnitelma
- kartat
- muut liitteet
Verkossa ei julkaista seuraavia liitteitä: lainhuutotodistus, rasitustodistus, kiinteistörekisteriote
Metsäyhtymä Kallioinen & Väre AY
Tammela15.6.2021-23.7.2021