Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja –asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä
ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Forssan
kaupungissa, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnissa noudatettava rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessayleiskaavassa, asemakaavassa, ranta-asemakaavassa tai rakentamisenasetuksissa ei ole asiasta toisin määrätty (MRL 14 § 4 mom).

Forssan kaupunki
Rakennusvalvontaviranomainen on ympäristölupalautakunta.
Forssan kaupungin rakennusjärjestys 13.3.2023 lähtien rakennusjarjestys.pdf

Humppilan kunta
Rakennusvalvontaviranomainen on tekninen lautakunta.
Humppilan kunnan rakennusjärjestys 6.8.2022 lähtien rakennusjarjestys.pdf

Jokioisten kunta
Rakennusvalvontaviranomainen on teknisen lautakunnan lupajaosto.
Jokioisten kunnan rakennusjärjestys 1.8.2012 lähtien rakennusjarjestys.pdf

Tammelan kunta
Rakennusvalvontaviranomainen on ympäristölautakunta.
Tammelan kunnan rakennusjärjestys  14.5.2012 lähtien  rakennusjarjestys.pdf

Ypäjän kunta
Rakennusvalvontaviranomainen on teknisen lautakunnan lupajaosto.
Ypäjän kunnan rakennusjärjestys 1.2.2023 lähtien rakennusjarjestys.pdf