Erikoissuunnitelmat

Rakennusluvassa hakijalta voidaan edellyttää seuraavien suunnitelmien hyväksyttämistä rakennusvalvonnassa ennen rakennustöihin ryhtymistä: 

1. Työpiirustukset

2. Rakennepiirustukset

3. Pohjatutkimus

4. Kiinteistön vesi- ja viemäröintisuunnitelmat

5. Ilmanvaihtosuunnitelmat

6. Sähkösuunnitelmat

7. Ulkovärityssuunnitelmat

8. Piha- ja istutussuunnitelmat

9. Vastaavan työnjohtajan työmaapöytäkirja/tarkistuslista

10. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje