Kartta ja paikkatietopalvelu

Vastaa Forssan kaupungin kartastotehtävistä, ja valmistaa erilaisia numeerisia karttoja sekä toimittaa teema- ja kuva-aineistoja asiakkaiden tilausten mukaisesti. Paikkatietojärjestelmämme on Trimble Locus, josta voidaan toimittaa digitaalista kartta- tai kuva-aineistoa useissa eri tiedostomuodoissa ja tietosisällöltään vapaasti rajattuna. 

 Forssan kaupungilla on tekijänoikeus valmistamiinsa kartta- ja kuva-aineistoihin. Niiden myynti, levitys ja käyttäminen esimerkiksi julkaisupainatuksissa tai omilla www-sivuilla on tekijänoikeuslain nojalla sallittu vain maankäyttöpalvelun myöntämällä luvalla.

Opaskartta

Painettu nelivärinen opaskartta kaksipuolisena, jossa toisella puolella keskusta 1:10 000 ja kääntöpuolella haja-asutusalue 1:40 000.  Hintaan 10€ kpl + alv. 

Keskustan A3-kokoista opaskarttaa on saatavana maksutta kaupungintalon palvelupisteessä. 

Digitaalisen kartta-aineiston hinnat oikeuttavat tallentamaan aineiston yhdelle työasemalle ja käyttämään sitä yhden käyttäjän toimesta, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä kopioida.

 Digitaalisen opaskartta aineiston  hinta on 10 € + alv (1 km2)

 Digitaalinen opaskartta, koko aineisto 200 € + alv 

Kantakartasto

Digitaalisesti Trimble Locus -ohjelmistolla ylläpidettävä kartasto (noin 50 km²) koostuu useista tietoelementeistä, jotka ovat vapaasti yhdisteltävissä asiakkaan tarpeen mukaan: mm. kiinteistörajat, rakennukset, rakenteet, maastokuviot, kasvillisuus, vesistöt, liikenneväylät, korkeuskäyrät ja -luvut, kaukolämpö-, vesi- ja viemärijohdot, sähkölinjat ja maaperätutkimuspisteet. Karttatulosteiden mittakaavan voi valita vapaasti.Koijärven ja Matkun kylien alueilta on myös saatavilla kantakarttaa.

Digitaalisen kantakartta-aineiston hinnat alkaen 20 € + alv,

Paperiset tulosteet A4-A0 alkaen 14 € + alv.

Tonttikartat

Tontinlohkomisessa tehty toimituskartta, josta käy ilmi mm. tontin rajamitat, ulottuvuus ja muodostuminen (sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset).

 Rakennuslupakartta

Tarvitaan haettaessa rakennuslupaa. Se sisältää ajantasaisen kantakarttaotteen, tonttikartan, asemakaavakartan ja asemakaavamääräykset. Kokonaishinta on 50 euroa.

Teemakartat 

Tilauksesta tehdään haluttua teematietoa sisältäviä karttoja.

Maastokartat

Maanmittauslaitoksen Maastotietokannasta, 1:10 000, on saatavana tulosteita.

Maanmittauslaitoksen Karttapaikka-palvelusta löydät koko Suomen kartat monessa mittakaavassa.

Kuva-aineistot

Kaupungin koko keskustaajaman alueelta on saatavana digitaalisessa muodossa ja paperitulosteena vapaasti valitussa mittakaavassa ortoilmakuvaa (kuvaukset 2004 ja 2011)  joko pelkkänä kuvana tai kartta-aineistoon yhdistettynä ortokuvakarttana.

Vanhat painetut kartat

Forssan ensimmäinen asemakaava vuodelta 1925, Bertel Jung.  Numeroitu näköispainos 200 kpl, 64.5 x 86 cm, hinta 25 euroa + alv.