Ajoneuvosiirrot

 

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008) ohjaa mm. hylättyjen ja kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämistä ja varastointia.

Kaupunki huolehtii näiden ajoneuvojen siirtämisestä hallitsemiltaan yleisiltä teiltä ja alueilta.

Ajoneuvo voidaan siirtää, jos

 

Siirtokehotus

Kehotus siirrosta annetaan vähintään kaksi vuorokautta aiemmin. Siirtämättä jäänyt ajoneuvo voidaan viedä uuteen paikkaan lähistölle tai varastoon auton omistajan kustannuksella.

Ajoneuvon siirtämisestä ilmoitetaan siirtokehotustauluilla. Tiealueella ennakkoon tiedossa olevasta tehtävästä ilmoitetaan tauluilla vähintään kahta vuorokautta ennen siirtojen aloitusta. Taulussa ilmoitetaan myös, mitä ajanjaksoa siirtokehotus koskee.

Siirtokehoitus liikennemerkki
  Siirtokehotustaulu

 

lähisiirto

Ajoneuvon siirto tehdään ensisijaisesti lähisiirtona. Tämä tarkoittaa ajoneuvon siirtämistä sen alkuperäisen sijaintipaikan välittömään läheisyyteen siten, että ajoneuvo on helposti löydettävissä lähiympäristöstä.

Varastosiirto

Mikäli ajoneuvolle ei voida tilanpuutteen tai muiden vastaavien syiden vuoksi tehdä lähisiirtoa, voidaan ajoneuvo tehdä varastosiirto. 

Varastosiirrosta sekä ajoneuvon säilyttämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta on vastuussa ajoneuvon omistaja tai haltija. Ajoneuvo luovutetaan varastolta ajoneuvon omistajalle tai haltijalle, kun siirto- ja varastointikustannukset on maksettu. Mikäli ajoneuvo on siirretty varastoon maksamattomien lainvoimaisten pysäköintivirhemaksujen vuoksi, myös nämä virhemaksut pitää maksaa ennen ajoneuvon luovuttamista.

Jos omistaja tai haltija ei nouda varastoon siirrettyä ajoneuvoa 30 päivän kuluessa siirtopäätöksen tiedon saannista, ajoneuvo siirtyy kaupungin omistukseen.

Romuajoneuvot

Romuajoneuvot siirretään pois seitsemän päivän kuluttua siirtokehotuksen antamisesta. Jos ajoneuvon katsotaan olevan vaaraksi ympäristölle tai ihmisille, voidaan se siirtää pois ilman kehotusta.

 

Hylätystä ajoneuvosta ilmoittaminen

Pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajantai haltijan lupaa on kielletty. Mikäli ajoneuvoa ei ole poistettu tontilta kehotuksista huolimatta, voi kiinteistön haltija pyytää kuntaa toimittamaansiirron tekemällä virka-apupyynnön.  Siirron pyytäjä on tällöin velvollinen korvaamaan siirtokustannukset.

Virka-apupyynnön voi tehdä kiinteistön omistaja/haltija, tämän edustaja tai isännöitsijä. Pyyntöä varten tiedossa on oltava ainakin ajoneuvon sijaintipaikan osoite sekä ajoneuvon merkki ja ajoneuvolaji

 

tilastoja  

Siirtokehotukset ja siirrot 2015-2018

 
VUOSI
SIIRTO-KEHOTUKSIA
VARASTO-SIIRTO
LÄHI-SIIRTO
ROMU
SIIRTOJA YHTEENSÄ
2019
19
9
1
4
14
2018
24
8
-
2
10
2017
17
14
-
2
16
2016
17
13
-
2
15
 

Päivitetty: 10/2020