Kojo-osayleiskaava 

Osayleiskaava-alue sijaitsee Koijärvellä Forssan keskustasta pohjoiseen, Urjalaan johtavan seututie 284:n varrella Kojon kyläkeskittymässä ja sen ympäristössä. 

Osayleiskaavalla täydennetään Kojon kyläkeskuksen alueen rakennetta. Kaava-alue käsittää Kojon kirkkotien ympäristön Kukkopillintieltä pohjoiseen, Rekirikontien ympäristön Kulmalasta pohjoiseen, Heiniläntien ympäristön Heinilästä länteen, Koijärventien ympäristön Kaurinkoskentien tienoilta Paasikankaantielle, Haukamontien ympäristön Hietarannasta itään, Pukkilantien ympäristön ja Korvenojantien ympäristön Koijärventieltä 470 metriä itään päin.  

KOJO osayleiskaavaehdotuksen (12.4.2022) 2. vaihe oli nähtävänä 2.1. - 31.1.2023. Tuona aikana saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditut vastineet perusteluineen ovat kaavaselostuksen liitteenä.

Kaavaan on tehty vähäisiä tarkistuksia. Osayleiskaavaehdotusta 3.5.2023 käsiteltiin kaupunginhallituksessa 5.6.2023 ja seuraavaksi valtuustossa 12.6.2023 kaavan hyväksymistä varten.

 Lisätietoja asiasta antavat kaavoitusarkkitehti Tuomo Hirvonen, p. 03 4141 5331 tuomo.hirvonen@forssa.fi ja kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342 sirkka.koykka@forssa.fi

HYVÄKSYMISVAIHEEN 3.5.2023 MATERIAALI  kh 5.6.2023; kv 

2. EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI  12.4.2022, kh 28.11.2022. Nähtävänäolo 2.1.-31.1.2023

TARKISTETTU EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI 30.10.2020

NÄHTÄVÄNÄ OLLUT EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI, kh 4.5.2020, nähtävänäolo 18.5. - 16.6.2020

EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALIyla 12.10.2016, kh 31.10.2016, nähtävänäolo 7.11. - 5.12.2016

Valmisteluvaihe