Vieremä II C -ASEMAKAAVAMUUTOS

 Asemakaavan muutos koskee pelkästään Lintukedontien ja Pikkulinnuntien välistä katualuetta ja siihen liittyvää pohjoisella puolella olevaa  kaavoittamatonta aluetta, jonka kautta kulkee tiekunnan hallinnoima tie pohjoiseen Inkintien ja rasitetienä Jaanintien varren kiinteistöille. Kaavoituksen tarkoituksena on löytää luonteva kulkuyhteys pohjoisesta kaavoittamattomilta alueilta kaavoitettujen alueiden kautta Vieremäntien pääväylälle.

Kaupunginhallitus päätti 19.6.2023 palauttaa hyväksymisvaiheessa olevan asemakaavamuutoksen takaisin valmisteluun siten, että uudelleenvalmistelussa mahdollistettaisiin Pikkulinnuntien ja Lintukedontien välinen autoliikenneyhteys. Näin ollen kaavamuutoksen valmistelu on aloitettu alusta.

Kaupunginhallituksen ja yhdyskuntalautakunnan päätöksen mukainen toisen vaiheen Vieremä II C -asemakaavamuutosehdotus 22.9.2023 on valmistunut ja sitä käsiteltiin kaupunginhallituksessa 18.12.2023 virallista nähtävänäoloa varten, joka oli 8. - 22.1.2024. Asemakaavamuutos hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 5.2.2024. Kaavan hyväksymisestä ei jätetty valituksia. Kaavan voimaantulopäivä on 25.3.2024.

Lisätietoja antavat ja kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 5360 anne.seppala@forssa.fi ja kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342, sirkka.koykka@forssa.fi

Kaavamuutoksen 2. laatimisvaihe

HYVÄKSYMISVAIHEEN MATERIAALI,  kh 5.2.2024

 • Kaavaehdotus kartta 22.9.2023
 • Kaavaehdotus määräykset
 • Kaavaselostus

 • EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI, kh 18.12.2023

  LUONNOSVAIHEEN MATERIAALIyla 12.10.2023, nähtävillä 23.10. - 13.11.2023

  Kaavamuutoksen 1. laatimisvaihe

  EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALIkh 20.2.2023, nähtäv. 13. - 27.3.2023 

  LUONNOSVAIHEEN MATERIAALI, yla 9.6.2022, nähtäv. 20.6. - 11.7.2022