Vieremä II C -ASEMAKAAVAMUUTOS

 Asemakaavan muutos koskee pelkästään Lintukedontien ja Pikkulinnuntien välistä katualuetta ja siihen liittyvää pohjoisella puolella olevaa  kaavoittamatonta aluetta, jonka kautta kulkee tiekunnan hallinnoima tie pohjoiseen Inkintien ja rasitetienä Jaanintien varren kiinteistöille. Kaavoituksen tarkoituksena on löytää luonteva kulkuyhteys pohjoisesta kaavoittamattomilta alueilta kaavoitettujen alueiden kautta Vieremäntien pääväylälle.

Kaavaehdotus oli nähtävänä 13. - 27.3.2023 . Ehdotukseen ei tehty muutoksia ja nyt sitä on valmisteltu hyväksymistä varten kaupunginhallituksen 19.6.2023 kokoukseen.
Kaupunginhallitus päätti 19.6.2023 palauttaa hyväksymisvaiheessa olevan asemakaavamuutoksen takaisin valmisteluun siten, että uudelleenvalmistelussa mahdollistettaisiin Pikkulinnuntien ja Lintukedontien välinen autoliikenneyhteys. Näin ollen kaavamuutoksen valmistelu on aloitettava alusta.

Lisätietoja antavat ja kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 5360 anne.seppala@forssa.fi ja kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342, sirkka.koykka@forssa.fi

EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALIkh 20.2.2023, nähtäv. 13. - 27.3.2023 

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  • Asemakaavaehdotus kartta
  • Asemakaavaehdotus määräykset
  • Kaavaselostus

  • LUONNOSVAIHEEN MATERIAALIyla 9.6.2022, nähtäv. 20.6. - 11.7.2022