Uusikylä III B   -asemakaavamuutos

Keskuskadun, Kauppakadun, Sepänkujan ja Loimijoen välisellä alueella kortteleissa 25 ja 28 uudis­tetaan vanhentunutta asemakaavaa ottaen huomioon alueen valtakunnallisesti mer­kittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Lisätietoja antavat  kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342, sirkka.koykka@forssa.fi ja kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 5360 anne.seppala@forssa.fi 

Kaava oli nähtävänä 16.5. - 15.6.2022 ja nyt sitä valmistellaanhyväksymiskäsittelyyn.

EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI kh 2.5.2022, nähtäv. 16.5. - 15.6.2022

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALIyla 16.12.2020, kh  18.2.2021, näht. 1.2. - 1.3.2021