Uusikylä II M asemakaavamuutos

Kaavamuutoksella tutkitaan Palotorin ja siihen liittyvien katualueiden ja kaupungin kiinteistön uusia järjestelyjä pysäköinnin suhteen. Lisäksi kaavamuutoksella mahdollistetaan täydennysrakentaminen kiinteistölle 61-7-32-8 ottaen huomioon alueen valtakunnallisesti mer­kittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Kaavasta on valmisteilla luonnos.

Lisätietoja antavat  kaavoitusarkkitehti Tuomo Hirvonen, p. 03 4141 5331 tuomo.hirvonen@forssa.fi ja kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342, sirkka.koykka@forssa.fi