Uusikylä II M asemakaavamuutos

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Keskuskadun eteläosan ympäristön pysäköinnin uudet järjestelyt sisältäen Palotorin alueen sekä Vesihelmen pysäköintialueen laajennuksen. Samalla luodaan yhtenäinen ja turvallinen kevyen liikenteen väylä Keskuskadulle. Kerrostalokiinteistön (61-7-30-4) viereinen yleinen pysäköintialue muuttuu kiinteistön omaksi pysäköintialueeksi. Tallikadun koillispuolelle sijoittuva osa kaava-alueesta on Forssan valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009), joka otetaan huomioon korttelin 32 kaavamääräyksissä.
Lisätietoja antavat  kaavoitusarkkitehti Tuomo Hirvonen, p. 03 4141 5331 tuomo.hirvonen@forssa.fi ja kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342, sirkka.koykka@forssa.fi

Hyväksymisvaiheessa olevaa kaavaehdotusta on tarkistettu yhteensovittaen saatujen lausuntojen ja muistutusten mukaan siinä määrin kuin se on mahdollista. Saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet ovat tarkistetussa kaavaselostuksessa liitteenä.

Kaavaehdotusta käsiteltiin hyväksymistä varten kaupunginhallituksessa 19.2.2024Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy asemakaavamuutoksen. Kaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 26.2.2024.

Valitusaika kaavan hyväksymisestä on päättynyt, kaavasta on jätetty valitus. Seuraavaksi valitukseen laaditaan vastine, joka pyritään saamaan kaupunginhallituksen käsittelyyn kesäkuun aikana.

HYVÄKSYTTY KAAVAMATERIAALI

HYVÄKSYMISVAIHEEN MATERIAALI,  kh 19.2.2024, kv 26.2.2024

EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI,  kh 5.6.2023, nähtävänä 7.8. - 6.9.2023

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALI, yla 29.9.2022, kh 10.10.2022, nähtävänä 24.10.  - 21.11.2022

Alustava kaavaluonnos materiaaliesittely- ja keskustelutilaisuus 15.9.2022