Uusikylä II M asemakaavamuutos

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Keskuskadun eteläosan ympäristön pysäköinnin uudet järjestelyt sisältäen Palotorin alueen sekä Vesihelmen pysäköintialueen laajennuksen. Samalla luodaan yhtenäinen ja turvallinen kevyen liikenteen väylä Keskuskadulle. Kerrostalokiinteistön (61-7-30-4) viereinen yleinen pysäköintialue muuttuu kiinteistön omaksi pysäköintialueeksi. Tallikadun koillispuolelle sijoittuva osa kaava-alueesta on Forssan valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009), joka otetaan huomioon korttelin 32 kaavamääräyksissä.
Lisätietoja antavat  kaavoitusarkkitehti Tuomo Hirvonen, p. 03 4141 5331 tuomo.hirvonen@forssa.fi ja kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342, sirkka.koykka@forssa.fi

Uusikylä II M asemakaavamuutoksen alustavasta luonnoksesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus 15.9.2022.  Kaavaluonnosta on tarkistettu ottaen huomioon keskustelussa tulleita kannanottoja. Luonnosta käsiteltiin yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 29.9.2022  ja kaupunginhallituksessa 10.10.2022 luonnosvaiheen kuulemista varten.

Luonnosvaiheen nähtävänäolo

Uusikylä II M -asemakaavamuutosluonnos 10.8.2022 on maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti alustavasti nähtävänä 24.10. 2022 - 21.11.2022  teknisen ja ympäristötoimen maankäytön suunnitteluyksikössä, kaupungintalon 3. kerros, Turuntie 18, viraston aukioloaikoina, sekä näillä sivuilla. 

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Keskuskadun eteläosan ympäristön pysäköinnin uudet järjestelyt sisältäen Palotorin alueen sekä Vesihelmen pysäköintialueen laajennuksen. Samalla luodaan yhtenäinen ja turvallinen kevyen liikenteen väylä Keskuskadulle. Kerrostalokiinteistön (61-7-30-4) viereinen yleinen pysäköintialue muuttuu kiinteistön omaksi pysäköintialueeksi. Tallikadun koillispuolelle sijoittuva osa kaava-alueesta on Forssan valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009), joka otetaan huomioon korttelin 32 kaavamääräyksissä.

 Nähtävänäoloaikana osalliset voivat käydä tutustumassa kaavaluonnokseen ja ilmaista siitä mielipiteensä. Kirjalliset mielipiteet voi myös toimittaa osoitteeseen Forssan kaupunki, PL 62, 30101 Forssa tai kirjaamo@forssa.fi.

Lisätietoja asiasta antavat kaavoitusarkkitehti Tuomo Hirvonen, p. 03 4141 5331 tuomo.hirvonen@forssa.fi ja kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, puh. 03 4141 5342, sirkka.koykka@forssa.fi

Forssassa 10.10.2022
Tekninen ja ympäristötoimi

Luonnosvaiheen materiaali, yla 29.9.2022, kh 10.10.2022

Alustava kaavaluonnos materiaali