Rytökallio asemakaava

Rytökallion alueella tutkitaan yleiskaavan mukaisten teollisuusalueiden sijoittumista alueelle. Asemakaavassa otetaan huomioon myös mahdollinen ratalinjaus. 

Asemakaavasta oli luonnosvaiheen kuuleminen 8.1. - 2.2.2018. 

Seuraavaksi asemakaavasta valmistellaan kaavaehdotus. Nyt alueesta on tekeillä liito-oravaselvitys. Tällä hetkellä kaava-alueen käyttötarkoitusta mietitään uudelleen nykyisten tarpeiden mukaan. Kaavoitus etenee, kun alueen uudet suunnitelmat selviävät.
Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 5360 ja kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342.