Ronttismäki asemakaavamuutos  

Kaava käsittää Kalliomäen asuntoalueen I - XI Linjojen välisellä alueella sekä Linikkalankadun varren vanhat omakotirakennukset ja Saksankadun kulmassa olevan rivitalotontin.  Kaavasta valmistellaan asemakaavaehdotusta, johon tarkennetaan asemakaavamerkintöjä ja -määräyksiä sekä tonttijaot. Saman aikaisesti kaavan kanssa tarkistetaan alueellinen rakennusjärjestys ehdotusvaiheeseen. Ehdotusvaiheessa on nähtävänä myös alueen katusuunnitelmat.
Asiakirjoja valmistellaan kesän 2022 aikana yhdyskuntalautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyyn.
-  Lisätietoja antavat: kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, puh. 03 4141 5342,
vs. kaavoitusarkkitehti Tuomo Hirvonen puh. 03 4141 5346 ja
kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, puh. 03 4141 5360.

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALI nähtävänäolo 14.9. - 13.10.2015